Kρανίδι 29/11/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ο.Ε. 2017 Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΨΗΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου , ήταν θέμα της ημερήσιας διάταξης , η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας. Κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης παρουσιάστηκαν οι θέσεις μας και οι παρατηρήσεις μας ή οποίες διαμόρφωσαν και την τελική  μας στάση να καταψηφίσουμε το μέρος του προγράμματος που αφορούσε τα τεχνικά έργα και να υπερψηφίσουμε το μέρος του προγράμματος που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Δήμος για το επόμενο έτος στους τομείς του πράσινου , του αθλητισμού , πολεοδομίας , των νεκροταφείων κτλ , υπηρεσίες- δαπάνες που προβλέπονται σταθερά και διαχρονικά σε κάθε τεχνικό πρόγραμμα.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι είναι αντικειμενικά παραδεκτό ότι η διαμόρφωση του φετινού τεχνικού προγράμματος πραγματοποιείται σε μια ακόμη χρονιά μεγάλης οικονομικής ύφεσης και οικονομικής συρρίκνωσης τόσο για τις χορηγήσεις- δαπάνες της κεντρικής διοίκησης όσο για τα δημοτικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του δήμου μας. Αντιληπτό σε όλους ότι τα έσοδα και οι χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένες σε σχέση  με άλλες εποχές προς κρίση.

Αυτό όμως δεν δικαιολογεί και τις αδυναμίες και τα λάθη της σημερινής διοίκησης του Δήμου και την δυνατότητα που μας δίνεται από τον Κ.Δ.Κ. για μια άλλη πρόταση , για μια άλλη αξιολόγηση , για μια άλλη προτεραιότητα όπως αυτή κατατέθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού μας συμβουλίου.

Οι βασικές μας παρατηρήσεις οι οποίες διαμόρφωσαν και την τελική μας θέση είναι οι εξής :

Α) Κατά την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος (Υπηρεσία τεχνικών έργων) δεν λάβατε υπόψη τις αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Αφού αυτές δεν ήταν στη διάθεση σας , ούτε διαβιβάστηκαν σε εμάς όταν επίσημα τις ζητήσαμε να μας παραδοθούν. Η απουσία των αποφάσεων από την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος δηλώνει κατηγορηματικά την απαξίωση του θεσμού των κοινοτήτων από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου.

Β) Διαπιστώσαμε την καταστρατήγηση της κοινής υπουργικής απόφασης 23976/22-7-2016 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών Ο.Ε 2017 και των συμπληρωματικών οδηγιών για την ψήφιση τεχνικών προγραμμάτων που σαφέστατα αναφέρει ότι η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος απαιτείται να γίνεται με βάση τις πηγές χρηματοδότηση (ΣΑΤΑ, ίδιοι πόροι κλπ) ανά υπηρεσία πχ τεχνικά έργα αλλά και ανά Δημοτική και τοπική κοινότητα με συγκεκριμένα χρηματικό ποσό – πηγή χρηματοδότησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικό γιατί εύκολα ενημερώνεται ο δημότης για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και αυτονόητα προκύπτει εύκολα η αξιολόγηση. Άρα από τον ψηφισμένο από την πλειοψηφία του Δήμου τεχνικού προγράμματος αναζητούμε δεσμευτικά τεχνικά έργα που θα υλοποιηθούν την επόμενη οικονομική χρονιά και αυτά δεν υπάρχουν και επαφίεται στη Διοίκηση του Δήμου να ερμηνεύσει , να κατανοήσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες για να πράξει και να αυτοσχεδιάσει χωρίς καμία δέσμευση , χωρίς κανένα δημιουργικό προγραμματισμό όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Γι’αυτό εμείς αρνούμαστε αυτή τη λογική, αυτή την φιλοσοφία η οποία καταστρατηγεί την νομιμότητα.

Γ) Στο προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες «Δωρεές» των ενεργειών του Δήμου μας .

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση της «οικίας Δημότση» ως δημοτικό κτίριο που θα στεγάσει το ιστορικό αρχείο του Δήμου σύμφωνα με την βούληση του δωρητή

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση του «κτήματος Δημότση και των χρημάτων που υπάρχουν στην τράπεζα για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου σύμφωνα με την βούληση του Δωρητή.

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση του «κτήματος Φωστίνη» ως πάρκο αθλητισμού και αναψυχής. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες δωρεές που υπάρχουν και σε άλλες κοινότητες πέρα του Κρανιδίου που απαιτούν μέριμνα και αξιοποίηση.

Δ) Στο προτεινόμενο και ψηφισμένο από την πλειοψηφία του ΔΣ τεχνικού προγράμματος δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για συντήρηση και αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων που υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας έτσι ώστε να μειωθούν τα έξοδα του Δήμου από την ενοικίαση κτιρίων για να στεγάσουν δημοτικές υπηρεσίες και κοινοτικές δομές. Μια απλή καταγραφή και αναφορά είναι αναγκαία τόσο να μειωθούν τα έξοδα μας όσο και να συντηρηθούν τα σημαντικά κτίρια που έχει ο Δήμος μας.

Ε)Επίσης παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις , μη υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2016, αφού πηγές χρηματοδότησης πχ ΣΑΤΑ του 2016, παραμένει αδιάθετη περίπου στο σύνολό της. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μικρή χρηματοδότηση αλλά και η μη απορρόφηση των κονδυλίων ή αδυναμία εκτέλεσης των τεχνικών έργων που είχαν προβλέψει και είχαν εγκριθεί.

ΣΤ) Τέλος στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη , καμία αναφορά στα αιτήματα των κοινωνικών φορέων όπως αυτά συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης και το μόνο που υπάρχει ήταν και είναι η προσωπική δέσμευση του Δημάρχου ότι θα ενταχθούν σε μελλοντική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και τον προϋπολογισμό του 2017 ενώ θα μπορούσαν να ενταχθούν στο υπό ψήφιση τεχνικό πρόγραμμα. Μείναμε λοιπόν στις υποσχέσεις και όχι στις δεσμευτικές αποφάσεις , αναμένουμε λοιπόν , πρόγραμμα αναπλάσεων , κυκλοφοριακές παρεμβάσεις , αξιοποίηση και ανάδειξη δημοτικών χώρων και κτλ στο μέλλον.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα επί του τεχνικού προγράμματος του 2017 ότι δεν μπορούσε να έχει τη θετική ψήφο μας και προέκυψε από μια ευκαιριακή και πρόχειρη επεξεργασία που δεν τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία και δεν αξιολόγησε σε όλη την έκταση τις ανάγκες των δημοτών μας.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

 

                        Προς: Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δ. Σφυρή                            

                         Κοιν.: Γ.Γ.Α.Δ. Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
κ. Διονύσιο Παναγιωτόπουλο.

 

 Θέμα: Επιστροφή του τέλους 80% στους Δημότες – Καταναλωτές ύδρευσης

 Κύριε Δήμαρχε, έχουν περάσει 25 μέρες από την έκδοση της απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της Βουλής των Ελλήνων και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ δεν έχει συμμορφωθεί επί της συγκεκριμένης απόφασης ώστε να γνωστοποιήσει στους Δημότες, τον τρόπο της επιστροφής του παράνομου τέλους 80% στους καθυστερημένους λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012, 2013 και 2014 για την Ερμιόνη, την Θερμησία και το Ηλιόκαστρο, το οποίο παρανόμως έχει επιβάλλει και προεισπράξει.

Αφού εσείς αγνοήσατε τις αποφάσεις 80/2007 και 148/2008 του Δήμου Ερμιόνης, που με βάσει αυτές θα έπρεπε να εκδώσετε τους καθυστερημένους λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012, 2013 και 2014 για την Ερμιόνη, την Θερμησία και το Ηλιόκαστρο, δίχως το παράνομο χαράτσι του 80%, σας επισυνάπτω αποσπάσματα αυτών,

και σας συνιστώ να συμμορφωθείτε άμεσα με την υπ. αριθμ. 2629/01-11-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, να επιστρέψετε τα ευρώ στους Δημότες και να μην τους κρατάτε σε ομηρεία.

80-2007-a80-2007-b148-2008-b80-2007-c

ΚΡΑΝΙΔΙ 15-11-2016

ΘΕΜΑ : Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ – Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΓΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής στις 11 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής έφερε ως έκτακτο θέμα που δεν είχε εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη την αποδοχή της μελέτης του ΙΓΜΕ και την επικαιροποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την αποκατάσταση του χώρου ΧΑΔΑ Διδύμων και του χώρου της δεματοποίησης. Μια μελέτη η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά στους επικεφαλής των παρατάξεων την ίδια μέρα , την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, λίγες ώρες πριν συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση μου στο δημοτικό συμβούλιο ήταν ξεκάθαρη , το μόνο που έπρεπε να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα , είναι η αποδοχή της μελέτης, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που είχαμε υπογράψει μεταξύ του ΙΓΜΕ και του Δήμου Ερμιονίδας και η δρομολόγηση της πληρωμής της από την οικονομική υπηρεσία.

Επίσης πρότεινα να συγκληθεί άμεσα το δημοτικό συμβούλιο εντός της εβδομάδας που διανύουμε , να παρουσιαστεί η μελέτη επίσημα από τους μελετητές και η διοίκηση του Δήμου να προτείνει τις περαιτέρω ενέργειες, να εισηγηθεί πως θα αξιοποιηθεί η μελέτη αυτή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα των τοπικών κοινοτήτων Διδύμων και Φούρνων.

Αντί όμως να πραγματοποιηθούν τα αυτονόητα και τα λογικά η δημοτική αρχή με την διαρκή της σύγχυση ξεκίνησε για μια ακόμη φορά , να κατηγορεί την αντιπολίτευση , να παραποιεί την αλήθεια και να βγάζει εύκολα συμπεράσματα «ότι ο Λάμπρου θέλει την διατήρηση των χωματερών και ο Τόκας θέλει δημιουργία ΧΥΤΑ στα Δίδυμα». Εύκολα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι με  αυτήν την διαρκή σύγχυση που διακατέχετε  ξεχνά να αναφέρει ποιος δημιούργησε το ανάθεμα του δεματοποιητή , ποιος προχώρησε σε δεματοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων χωρίς προορισμό , ποιος ή ποιοι στην παρούσα δημοτική περίοδο χωρίς τις κατάλληλες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις στα πλαίσια του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ήθελαν να θάψουν χωρίς ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου τα δεματοποιημένα σύμμεικτα απορρίμματα στον ίδιο χώρο και στην «ζούλα».

Για αυτό καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο τις προτάσεις μας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του ΙΓΜΕ , μιας μελέτης που είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας τον Μάρτιο του 2016 και  γι’ αυτό λοιπόν ζητάμε και προτείνουμε

Α) Να παρουσιαστεί η μελέτη του ΙΓΜΕ από τους μελετητές σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος μας , με δυνατότητα απάντησης ερωτήσεων όλων των ενδιαφερομένων.

Β) Σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η διοίκηση του δήμου να παρουσιάσει την πρόταση της και για την αποκατάσταση του χώρου της δεματοποιήσης , με την παρουσίαση νέας εγκεκριμένης μελέτης η οποία θα συνταχθεί μετά τα συμπεράσματα της μελέτης του ΙΓΜΕ.

Γ) Ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου της 11 Νοεμβρίου 2016 περί επικαιροποιήσεων παλαιών μελετών και αποφάσεων  που συντάχθηκαν την Άνοιξη του 2016 και χωρίς να διαθέτουν το επιστημονικό υπόβαθρο της τελευταίας μελέτης του ΙΓΜΕ.

Δ) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες μετά από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και να καταθέσει την συνολική πρόταση της για πλήρη αποκατάσταση του χώρου του Σταυρού Διδύμων εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από την ίδια , λαμβάνονται όμως υπόψη τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν από την τελευταία μελέτη του ΙΓΜΕ. Επίσης να λάβει υπόψη τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και των περιβαλλοντικών σωματείων για την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων εκτέλεσης οποιουδήποτε ολοκληρωμένου έργου.

Ε) Τέλος να εξετάσουμε την τύχη του μηχανήματος του δεματοποίητη. Το αίτημα της απομάκρυνση από το χώρο είναι το ζητούμενο, γιατί η τοποθέτηση – λειτουργία του δεματοποιητή προκάλεσε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα για το Δήμο μας και για την τοπική κοινωνία.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι 9/11/2016

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

 Την προηγούμενη εβδομάδα με δελτίο τύπου του Προέδρου της ΔΕΥΑΕΡ κ. Ι. Πάλλη μας γνωστοποιήθηκε η πορεία των μεγάλων έργων για το Δήμο μας, για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Κρανίδι, στο Πορτοχέλι και στην Κοιλάδα. Τα έργα θεωρούνται χαμένα γιατί στο μεν πρώτο ο εργολάβος κηρύχθηκε σε πτώχευση και στο δεύτερο έργο ο εργολάβος έχει ζητήσει διακοπή της σύμβασης του έργου. Για την εξέλιξη αυτή, προσωπικά σας είχα ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και είχα προβεί σε διατύπωση ερωτήσεων ζητώντας στοιχεία τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο Π.Ε Αργολίδας. Επίσης είχαμε επίκαιρες ερωτήσεις των Βουλευτών Αργολίδας για την πορεία των συγκεκριμένων έργων.

Παρόλα αυτά έχουμε βρεθεί σε ένα νέο αδιέξοδο και κάποιος πρέπει να απαντήσει ποιος φταίει για την εξέλιξη αυτή, ποιος έχει την ευθύνη τόσο για τις πράξεις του όσο για τις παραλείψεις του. Κανείς δε θα απολογηθεί που για δεύτερη φορά κινδυνεύει να χαθεί το αναγκαίο για όλους τους δημότες έργο της αποχέτευσης.

Κάποτε ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής έριξε τις ευθύνες σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε υπάλληλο της ΔΕΥΑΚ που χάθηκε η χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα δε μας εξηγεί κανένας ποιος φταίει για τη μη εκτέλεση των έργων και τη φυγή του εργολάβου της αποχέτευσης.

Μήπως φταίει η Κυβέρνηση που δεν χρηματοδότησε από το ειδικό χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το συγκεκριμένο έργο;

Μήπως φταίνε οι υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας που δεν έδειξαν το απαραίτητο ζήλο για την εκτέλεση του έργου;

Μήπως φταίει η σημερινή διοίκηση του Δήμου μας που δε διεκδίκησε, δεν κινητοποίησε τον κόσμο, τους δημότες για να ζητήσουμε όλοι μαζί την άμεση έναρξη εργασιών με την ανάλογη ροή χρηματοδότησης;

Μήπως φταίει  ο εργολάβος ή οι εργολάβοι που κορόιδεψαν τις Υπηρεσίες με τις οικονομικές προσφορές χωρίς να διαθέτουν τη βούληση και τη θέληση να εκτελέσουν αυτά τα σημαντικά έργα;

Μήπως φταίει ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής ή ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ κ. Δ. Πάλλης για αυτή την εξέλιξη των έργων;

Θα ήταν ενδιαφέρον να μας καταθέσουν την αλληλογραφία τους σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποίησαν για να σώζουν τα παραπάνω έργα για να εξασφαλίσουν την άμεση εκτέλεση εργασιών. ΄Εχουν ήσυχη την συνείδησή τους ότι έπραξαν το καθήκον τους; Αναμένω με ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης και επιτέλους να μάθουμε ποιος φταίει που χάνονται σημαντικά έργα για τον τόπο μας, για το Δήμο μας.

Πάντως για τον ιστορικό του μέλλοντος αξίζει να αναφέρω ότι ως Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Κρανιδίου και ως Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας είχα τη μεγάλη τιμή στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουμε ομόφωνα για την ένταξη μεγάλων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενώ κάποιοι άλλοι που κατέχουν ευθύνες και αξιώματα έχουν μοίρα να χάνουν την εκτέλεση των έργων και να διαχειρίζονται την ατυχία τους και την ανικανότητά τους.

Ζητάμε απαντήσεις, καθαρές κουβέντες για να κοιτάξουμε τους δημότες στα μάτια και να τους πούμε ποιός φταίει για τα χαμένα μεγάλα έργα, για τις χαμένες ευκαιρίες που έχουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των δημοτών μας.

 

Τάσος Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

ΚΡΑΝΙΔΙ 9/11/2016

ΠΡΟΣ

                                                               – Πρόεδρο Οικ. Επιτροπής Δήμ. Ερμιονίδας

             κ. Ι. Αντωνόπουλο

Κοινοποίηση

                          – Πρόεδρο ΔΣ κ. Α. Δημαράκη

             – Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ : Προβλεπόμενα έσοδα – χρηματοδοτήσεις για το Οικονομικό Έτος  2017- σύνταξη τεχνικού προγράμματος.

Κύριε Πρόεδρε

Λάβαμε πρόσκληση σύγκλισης δημοτικού συμβουλίου για την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και μέσα στην ημερήσια διάταξη είναι και η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2017 για να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος απαιτείται να μας παραδώσετε τα εξής έγγραφα

 1. Την γνωμοδότηση – πρακτικό της επιτροπής διαβούλευσης
 2. Τις αποφάσεις των Συμβουλίων για το τεχνικό πρόγραμμα των δημοτικών κοινοτήτων Κρανιδίου-Ερμιόνης-Πορτοχελίου
 3. Τις αποφάσεις των Συμβουλίων για το τεχνικό πρόγραμμα των τοπικών κοινοτήτων Κοιλάδας-Διδύμων –Φούρνων-Ηλιοκάστρου –Θερμησίας.

Και το κυριότερο τις πηγές χρηματοδότησης – έσοδα με βάση τα οποία συντάξατε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα και συγκεντρωτικά

 1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου
 2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από την κρατική επιχορήγηση –ΣΑΤΑ (προηγούμενων χρόνων και της επόμενης χρονιάς)
 3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαίσια συγχρηματοδοτήσεων με την ελληνική πολιτεία
 4. Ποιες είναι οι συνολικές πηγές χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από τρίτους πχ. Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΕΑΑ κλπ
 5. Ποια είναι τα έσοδα που προέρχονται από επιχειρησιακά προγράμματα δράσεων Υπουργείων και Οργανισμών.

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να αξιολογήσουμε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος με βάση τις αποφάσεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αλλά και τις άμεσες ανάγκες των δημοτών μας.

Επίσης απαιτείται από εσάς να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες σας με βάση τα οικονομικά στοιχεία και την προτεραιότητα των αναγκών .

Αναμένουμε άμεσα να μας παραδώσετε τα ανωτέρω για να διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στα πλαίσια ψήφισης του τεχνικού προγράμματος.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΚΡΑΝΙΔΙ 09/11/2016

ΠΡΟΣ :    

                                               – Πρόεδρο Δ.Κ. Ερμιόνης κ. Χ. Δάγκλη

                                                                 – Πρόεδρο Τ.Κ. Ηλιοκάστρου κ. Α. Στάθη

                                                          – Πρόεδρο Τ.Κ Θερμησίας κ. Π.Σαραντόπουλο

                                        – Μέλη Συμβουλίων  Δ.Κ. Ερμιόνης,

                                       Τ.Κ.Ηλιοκάστρου,Τ.Κ. Θερμησίας

 

ΘΕΜΑ : Επιστροφή του τέλους 80% στους δημότες του πρώην Δήμου Ερμιόνης για τους καθυστερούμενους λογαριασμούς 2012-2013-2014.

 

Κύριοι

Συνάδελφοι σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας σας απαιτείται να συζητήσετε και να προχωρήσετε σε λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή στους δημότες του τέλους 80% για παλαιούς – καθυστερημένους λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012-2013-2014 για τον παλαιό Δήμο Ερμιόνης (Κοινότητες Ερμιόνης , Ηλιοκάστρου, Θερμησίας) βάση του υπηρεσιακού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο σας επισυνάπτω.

Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με Αρ. Πρωτ. 47698/3029/7-7-2015 στο οποίο αναφέρετε ότι έπρεπε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις 80/2007 και 148/2008 του πρώην Δήμου Ερμιόνης σχετικά με την τιμολόγηση της κατανάλωσης του νερού που η ΔΕΥΑΕΡ έπρεπε να εφαρμόσει για τους καθυστερημένους λογαριασμούς των προηγούμενων ετών 2012-2013-2014.

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι 2/11/2016

ΠΡΟΣ :

                                                            – Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δήμ. Ερμιονίδας

                          – Αντιδήμαρχο κ. Ι. Αντωνόπουλο

ΚΟΙΝ. :

                                                           – Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ερμιονίδας

 

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 Κύριε Πρόεδρε,

από εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα πληροφορήθηκα σε παραπολιτικό σχόλιο της ότι αν και είναι στη λίστα των εφημερίδων που σύμφωνα με το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα δημοσιεύσεων και προκηρύξεων, ο Δήμος μας παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία και δεν στέλνει τα δύο τελευταία χρόνια (2015-2016) ούτε δημοσιεύσεις, ούτε προκηρύξεις έργων και διαγωνισμών.

Με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ζητώ να μου παραδώσετε τα εξής:

Α) Για τα έτη 2015-2016 αναλυτικό πίνακα ποσού δημοσιεύσεων και προκηρύξεων για όλες τις εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες) του Νομού μας με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Β) Σχετική νομοθεσία που προβλέπει την υποχρεωτικότητα της συνεργασίας του Δήμου με όλες τις εφημερίδες που είναι στην αντίστοιχη νόμιμη λίστα του Υπουργείου Τύπου.

Γ) Αντίγραφο του προϋπολογισμού για τα ποσά που δαπανήθηκαν τα οικονομικά έτη 2015-2016 και αφορούν τον κωδικό των δημοσιεύσεων, προκηρύξεων και ανακοινώσεων.

Κύριε Αντιδήμαρχε,

Είναι συνταγματικό δικαίωμα ο εκδότης της εφημερίδας «Αργολική Ανάπτυξη» να ζητάει την τήρηση της νομιμότητας και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σε συνεργασία με την οικονομική Υπηρεσία απαιτείται να την εφαρμόσει. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η πατρίδα μας ,οι οικονομικοί αποκλεισμοί  από όποιον και αν προέρχονται δεν είναι δείγμα ούτε πολιτισμού ούτε δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι σε επαγγελματίες – πολίτες.

Ζητώ να μάθω τι συμβαίνει, αν αληθεύει αυτή η σημαντική καταγγελία. Είναι θέμα δημοκρατίας η τήρηση της νομιμότητας, η δίκαιη μεταχείριση των ανθρώπων των ΜΜΕ, η κατάργηση των εξαρτήσεων και της καθοδηγούμενης πληροφόρησης από όποιον και αν προέρχεται. Επειδή πιστεύω στη δημοκρατική σου ευαισθησία ζητώ να μου παραδώσετε τα στοιχεία και φυσικά αν ισχύει η καταγγελία να αναθεωρήσετε άμεσα την πολιτική σας και να τηρήσετε την νομιμότητα. Για να μην υπάρχουν εις βάρος σας αλλά και των άλλων μελών της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και των Υπηρεσιών του Δήμου μας δυσάρεστες εξελίξεις – αστικές και ποινικές τιμωρίες.

 

Τάσος Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Κρανίδι 31/10/2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΜΑΖΕΥΤΕΙΤΕ….ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2016 ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής εισηγήθηκε την αναγκαιότητα ο Δήμος μας να αποκτήσει ένα νέο δημαρχιακό αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, πιο οικονομικό, αφού θα καίει πετρέλαιο και θα αντικαταστήσει το προηγούμενο, το οποίο είναι αυτοκίνητο 15ετίας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης δεν αρνήθηκαν αυτή την αναγκαιότητα και ψήφισαν την εισήγηση, οι οποίοι όμως δεν είχαν καμία ενημέρωση για την επιλογή τύπου αυτοκινήτου από το Δήμαρχο, ήταν μία προσωπική του απόφαση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κυκλοφορούν ταυτόχρονα δύο δημαρχιακά αυτοκίνητα, το ένα το καινούριο από το Δήμαρχο κ. Δ. Σφυρή και το δεύτερο το παλιό από την Αντιδήμαρχο κ. Κ. Φωστίνη. Αυτό δεν προβλέπεται από καμία διάταξη, από κανένα κανονισμό. Έτσι θα κάνουμε οικονομία; Τι πρότυπα δείχνετε στους δημότες; Σε παλαιότερο δελτίο τύπου σας έχω επισημάνει ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα δε μπορούν να χρησιμοποιούνται για προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή χρήση. Δε μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα, να κυκλοφορούν απογευματινές και βραδινές ώρες. Να βρίσκονται έξω από τα σπίτια σας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παλιό δημαρχιακό αυτοκίνητο απαιτείται να παροπλιστεί και να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μη μας αναγκάζετε να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες που θα τινάξουν στον αέρα τον προϋπολογισμό των καυσίμων.

Μαζευτείτε λοιπόν και σας καλώ να εφαρμόσετε την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων στους ΟΤΑ.

Μαζευτείτε λοιπόν και μην προκαλείτε τους δημότες μας γιατί πολλές φορές και ιδιαίτερα χθες στην Ερμιόνη, το παλιό δημαρχιακό αυτοκίνητο είχε παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφού είχε παρκάρει σε σημείο που απαγορευόταν η στάση και η στάθμευση.

Μαζευτείτε λοιπόν. Δεν έχουμε δύο Δημάρχους για να έχουμε δύο δημαρχιακά αυτοκίνητα. Σεβαστείτε το δημοτικό χρήμα σε μία δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας και την πατρίδα μας.

Μαζευτείτε λοιπόν. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα και έχετε σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος και η χρήση γίνεται για οικογενειακούς – κοινωνικούς λόγους θα υπάρχουν σοβαρές αστικές, ποινικές και διοικητικές ευθύνες. Σας προστατεύω που ασκώ αυτή την σκληρή κριτική για το δικό σας καλό και για το δημοτικό συμφέρον.

Μαζευτείτε λοιπόν. Την περίοδο που πιέζετε τους δημότες να πληρώσουν τα δημοτική τέλη, την χρήση του νερού δε μπορείτε να δείχνετε αυτή την συμπεριφορά. Σε κανένα Δήμο δεν κυκλοφορούν, δεν χρησιμοποιούνται δύο δημαρχιακά αυτοκίνητα.

Λοιπόν δείξτε σοβαρότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος προς όφελος των δημοτών μας και επιτέλους ήταν μία δέσμευσή σας ως υποψήφιος Δήμαρχος για σωστή και μη σπάταλη χρήση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

 

Τάσος Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της παράταξης

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Κρανίδι 13/10/2016

ΠΡΟΣ :

                                      -Γραφείο Δημάρχου κ. Δ. Σφυρή

ΚΟΙΝ. :

                                       -Πρόεδρο και μέλη Δ.Κ. Κρανιδίου

                                                                 -Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ερμιονίδας

        -Α.Τ. Κρανιδίου

ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

  Από καταγγελίες δημοτών αλλά και από επιτόπια επίσκεψή μου διαπίστωσα ότι υπάρχουν δύο επικίνδυνα κτίρια – οικοδομές εντός της πόλης του Κρανιδίου τόσο για τα διερχόμενα κτίρια όσο και για τους πεζούς. Οι γείτονες – δημότες ζητούν άμεση παρέμβαση του Δήμου και να τηρηθεί άμεσα η σχετική νομοθεσία περί επικίνδυνων και ετοιμόρροπων κτιρίων. Το πρώτο κτίριο αφορά το παλαιό μονοπώλιο Κρανιδίου (φωτογραφία 1) για το οποίο υπάρχει αυτοψία της Επιτροπής, έκθεση επικίνδυνου από άποψης δομικής και στατικής ετοιμόρροπου κτιρίου από τις 2 Φεβρουαρίου 2015 (Υπηρεσία Δόμησης Αριθ. Πρωτ. 65/2-2-2015) και μέχρι σήμερα ο Δήμος δεν έχει προχωρήσει σε καμία ενέργεια σύμφωνα με την θετική εισήγηση της Επιτροπής. Το δεύτερο κτίριο βρίσκεται πλησίον του κτιρίου της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ, Άγιος Παντελεήμων – Παλιά Αστυνομία (φωτογραφία 2), για το οποίο άμεσα πρέπει να συγκληθεί Επιτροπή και να προβεί σε ανάλογη αυτοψία.

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf1φωτο1

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf2φωτο2

Οι δημότες μας ζητούν το αυτονόητο. Να τηρηθεί κάθε νόμιμη διαδικασία και να προστατευθεί η σωματική ακεραιότητα και η ζωή των διερχόμενων δημοτών. Ζητώ άμεση ενημέρωση στα εξής:

-Γιατί ο Δήμος Ερμιονίδας δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια για το πρώτο κτίριο εφόσον έχουμε γνωμοδότηση Επιτροπής από το Φεβρουάριο 2015.

-Υπάρχει βούληση από την πλευρά του Δήμου να εξετάσει η Επιτροπή το δεύτερο κτίριο;

-Η Υπηρεσία Δόμησης και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου γνωρίζουν τους ιδιοκτήτες των κτιρίων, έχουν ενημερωθεί, υπάρχει σχετική αλληλογραφία;

-Ποιές θα είναι οι άμεσες ενέργειες της Διοίκησης του Δήμου επί των άνω καταγγελιών;

-Αν μετά τις καταγγελίες των δημοτών και τη δική μου παρέμβαση ο Δήμος αδιαφορήσει ποιός θα έχει την ευθύνη αν συμβούν μοιραία και άτυχα γεγονότα επί των άνω κτιρίων;

Περιμένω άμεσα τις ενέργειές σας.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Κυριακή 9/10/2016

ΠΡΟΣ :

                                                                 Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας κ. Α. Δημαράκη

ΚΟΙΝ. :

                                                                  –  Γραφείο Δημάρχου κ. Δ. Σφυρή

                                                                  – Βουλευτές Νομού Αργολίδας

                                                                 – Προϊστάμενο Φορολογικής Περιφέρειας

                                                                   Πατρών κ. Χ. Κοντογιάννη

                                                                 – Προϊσταμένη ΔΟΥ Ναυπλίου κ. Ε.

                                                                   Ζαφειροπούλου

                                                                 – ΜΜΕ Νομού Αργολίδας

 

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΦ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ)

 Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,

ζητώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να εντάξετε ως θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την αναβάθμιση λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Κρανίδι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έχει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του καθώς κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών αρνούνται να εφαρμόσουν τον Νόμο σχετικά με την παραχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων προς το ΓΕΦ Κρανιδίου και φυσικά με το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό, έτσι ώστε οι κάτοικοι της Ερμιονίδας να μπορούν να εξυπηρετηθούν σε όλες τις φορολογικές τους υποθέσεις και να μην αναγκάζονται να μετακινηθούν 80 χιλιόμετρα για να πάνε στη ΔΟΥ Ναυπλίου.

Τα ψέματα και οι ασυνείδητες κωλυσιεργίες τελείωσαν, όλοι απαιτείται να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και ευθύνες. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα διεκδικήσει την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΓΕΦ Κρανιδίου, αυτό παράλληλα απαιτείται να το διεκδικήσουν και οι Βουλευτές του Νομού Αργολίδας και με την ενεργοποίηση όλων θα εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους της Ερμιονίδας και θα πετύχουμε την ποιοτική τους αναβάθμιση.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι εάν και προβλέπονται από το ΦΕΚ της Ίδρυσης (ΦΕΚ Β 1266) ως αρμοδιότητες όλων των ΓΕΦ, δεν παρέχονται και είναι οι παρακάτω :

 • Θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
 • Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και του Γραφείου Διαχείρησης των ΔΟΥ Α’ και Β’ Τάξεως καθώς και των Γραφείων Εσόδων και Διαχείρισης των ΔΟΥ Β’ Τάξεως.
 • Και ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής καθώς επίσης με είσπραξη εσόδων με την έκδοση διπλότυπου είσπραξης τύπου Α.

Από τα παραπάνω που σας ανέφερα ενδεικτικά, διαπιστώνουμε ότι το ΓΕΦ Κρανιδίου υπολειτουργεί τόσο στην παροχή υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους όσο και την μη επαρκή στελέχωσή του αφού πολλές φορές υπάρχει ένας μόνο υπάλληλος, με ευθύνη της Διοίκησησς της ΔΟΥ Ναυπλίου. Και μέσα σε όλα αυτά με ενέργειες της Διοίκησης εγκρίνονται αποσπάσεις προσωπικού της ΔΟΥ προς άλλα Νομικά Πρόσωπα για ρουσφετολογική χρήση, το θέμα αφορά και το Δήμο μας και στο οποίο θα επανέλθουμε.

Κύριε Πρόεδρε,

Άμεσα πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και να συνεργαστούμε για να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του ΓΕΦ Κρανιδίου και να διεκδικήσουμε την τήρηση του νόμου σχετικά με τις αρμοδιότητες και με ανάλογη στελέχωση προσωπικού καθώς επίσης να δρομολογηθούν από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου οι απαραίτητες ενέργειες για την συντήρησης της κτιριακής υποδομής καθώς και του εξοπλισμού του ΓΕΦ στο Κρανίδι.

Εϊναι ώρα ευθύνης για όλους μας. Απαιτούνται ενέργειες προς όφελος των δημοτών μας. Αναμένω πρωτοβουλίες από τους Βουλευτές μας.

Με εκτίμηση,

Για τη Δημοτική Παράταξη

                                                                                «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

                                                                                Ο επικεφαλής

                                                                                Τάσος Λάμπρου

                                                                                Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΚΡΑΝΙΔΙ 06-10-2016

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ «ΔΙΚΑΙΗ» ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ

Κύριοι της ΔΕΥΑΕΡ μην δημιουργείτε ψεύτικες εντυπώσεις εκεί που δεν υπάρχουν .

Γιατί κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑΕΡ δεν στείλατε την υπόθεση της μη έκδοσης λογαριασμών στην δικαιοσύνη πριν δύο χρόνια, όταν αναλάβατε την διοίκηση του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης;

Προσωπικά δεν δέχομαι απειλες και λεονταρισμούς από κανένα και δεν σας επιτρέπω να έχετε αυτήν την συμπεριφορά απέναντί μου, πιστεύοντας ότι θα σταματήσω να σας ελέγχω και να σας ασκώ κριτική.

Κύριοι έχετε ήδη αργήσει πάρα πολύ να αποστείλλετε την υπόθεση στον Κύριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ναυπλίου και μέχρι σήμερα δεν το έχετε πράξει.

Είναι φανερό ότι η πρόσφατη απόφασή σας λειτουργεί με λογική αντιπερισπασμού αφού η υπόθεση της έκδοσης παλαιών λογαριασμών με μη νόμιμο τρόπο απασχολεί την δικαιοσύνη η οποία έχει συντάξει δικογραφία και έχει διατάξει ήδη ένορκη εξέταση, μετά από καταγγελίες θιγόμενων δημοτών.

Για την μη έκδοση λογαριασμών για την Δ.Ε Ερμιόνης την δημοτική περίοδο 2011-2014, όπως έχω δηλώσει και στο δημοτικό συμβούλιο, υπάρχουν πολιτικές ευθύνες  οι οποίες δεν αφορούν εμένα, όπως προσπαθείτε εσείς να μου καταλογίσετε.

Αυτές τις περιπτώσεις που επικαλλείστε δεν σας επιτρέπω να τις κρίνετε εσείς αλλά εδώ και τώρα να τις στείλετε στην δικαιοσύνη.

Κύριε Δήμαρχε και κύριε Πρόεδρε της ΔΕΥΑΕΡ, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια στα έγκατα της καταχρεωμένης ΔΕΥΑΕΡ και σε μη νόμιμες ενέργειες που ζημιώνουν τους δημότες.

Σας υπενθυμίζω ότι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τιμολογιακή πολιτική για να είναι νόμιμες, απαιτούν έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, πράγμα το οποίο δεν τηρήθηκε κατά την έκδοση των παλαιών λογαριασμών για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες (Ερμιόνης – Ηλιοκάστρου -Θερμησίας) με την αυθαίρετη επιβολή του 80%.

Όμως την ευθύνη για αυτήν την ομηρία την έχει ο Δήμαρχος κ. Δ.Σφυρής, επιλογή του είναι να συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση με τους δημότες των άνω κοινοτήτων.

Και μην απαντάτε σε εμένα, αλλά πηγαίνετε να ενημερώσετε τους δημότες επί του επίμαχου θέματος.

Εάν βέβαια έχετε την τόλμη να δείτε στα μάτια τους κατοίκους της Ερμιόνης, του Ηλιοκάστρου και της Θερμησίας και να τους μιλήσετε ειλικρινά.

Και παρατηρώ ότι εύκολα και έντεχνα παραποιείτε την αλήθεια, από την απάντηση – εισήγηση του Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου κ. Δ. Παναγιωτόπουλου, αφού σκόπιμα αποκρύπτετε την ουσία της που δεν είναι άλλη ότι εφόσον υπάρχει «μια ουσιαστική νόμιμη αμφισβήτηση με αντικρουόμενες παραδοχές το θέμα απαιτείται να κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να εξετάσει υποβολή ερωτήματος για γνωμοδότηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους».

Άρα η διοίκηση του Δήμου (Δήμαρχος και Πρόεδρος ΔΕΥΑΕΡ) αρνείστε να πειθαρχήσετε στην άνω εισήγηση και να ακολουθείτε τον δρόμο της συκοφαντίας, του ψεύδους και του εκβιασμού.

Επιτέλους, ποιος θα απολογηθεί για αυτήν την πολιτική επιλογή, ποιος κρατά ποιον σε ομηρία, γιατί δεν απευθυνόσαστε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για να λάμψει η αλήθεια τι φοβάστε, τι πάτε να κρύψετε;;;

Οι δημότες του Δήμου μας και το Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα περιμένει εξηγήσεις από τον Δήμαρχο, που η διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ με την συμπεριφορά της ήταν ένα από τους βασικούς πολιτικούς λόγους που ο εξαιρετικός συνάδελφος καθηγητής κ. Ιωάννης Δημαράκης οδηγήθηκε σε παραίτηση από την θέση ευθύνης του Αντιδημάρχου για Δ.Ε Ερμιόνης.

Άρα κύριοι Δήμαρχε και Πρόεδρε της ΔΕΥΑΕΡ, δεν είναι στραβός ο γιαλός αλλά στραβά αρμενίζετε και επιμένετε ότι το θέμα «το θεωρείτε λήξαν» ενώ ήδη έχει δημιουργήσει σοβαρή πολιτική κρίση στην δημοτική σας παράταξη και ήδη έχει παρέμβει ο εισαγγελέας μετά από καταγγελίες δημοτών και εσείς απλά στραβά αρμενίζετε.

Η θέση μου είναι ξεκάθαρη, άμεση προσφυγή μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών στο Νομικό Συμβούλιο του κράτους για να λυθεί η ομηρία και να αποκατασταθεί η τάξη και η ομαλή λειτουργία της ΔΕΥΑΕΡ.

Και μην ξεχνάτε ότι κύριοι, μέλημά μας είναι να κοιτάμε τους δημότες στα μάτια, να προσπαθούμε να λύνουμε τα προβλήματα τους και να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς αυτούς.

Επιτέλους χρειάζεται να είμαστε ανοικτοί σε κάθε μορφή αξιολόγησης για την πορεία και την λειτουργία της ΔΕΥΑΕΡ από την ίδρυση της έως τώρα.

Μέχρι σήμερα, επίσημα δεν έχουμε ενημερωθεί για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΕΡ και την πορεία της.

Το ζητούμενο είναι να υπηρετούμε τον τόπο μας, να τηρούμε την νομιμότητα και να σεβόμαστε τους δημότες μας και να υπολογίζουμε την οικονομική τους κατάσταση.

Επιτέλους, μην απαντάτε με κραυγές και μαζευτείτε γιατί ο τόπος μας δεν αντέχει άλλες αυθαίρετες και παράνομες πράξεις και συμπεριφορές μέσα σε αυτή την «αμαρτωλή» ΔΕΥΑΕΡ.

Ας μη γελιόμαστε, την αποκλειστική ευθύνη για την λειτουργία και οργάνωση της ΔΕΥΑΕΡ την έχουν οι Δήμαρχοι. Αυτοί χαράσουν την στρατηγική και φορομπηχτική πολιτική (πολλές φορές μη νόμιμη και σκοτεινή) της επιχείρησης. Αυτοί κόβουν νερά για να εισπράξουν τα 36,4€ για την επανασύνδεση, αγνοώντας σοβαρούς κοινωνικούς λόγους. 

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΚΡΑΝΙΔΙ 05-10-2016

ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ : ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ

Συνεχίζουμε όλοι μαζί τον αγώνα για βελτίωση των υπηρεσιών και των δημοσίων υποδομών στην Ερμιονίδα.

Δίνουμε την υπόσχεση πως όλοι μαζί θα δουλέψουμε σε αυτήν την συλλογική προσπάθεια. Ο Δήμαρχος κ. Δ.Σφυρής , το δημοτικό συμβούλιο με τα μέλη του και οι δημοτικές παρατάξεις, οι κοινωνικοί φορείς του τόπου μας , οι πολίτες – εθελοντές , θα δουλέψουμε συντονισμένα για την επίτευξη του κοινού μας στόχου.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να ευχαριστήσουμε για την  στάση και  τις ενέργειες τους βουλευτές του νομού μας, τον Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου , το Επιμελητήριο Αργολίδας , το Εργατικό Κέντρο Ναυπλίου που συμπαραστάθηκαν στον αγώνα του Δήμου και των φορέων της Ερμιονίδας. Η ισχύς μας ήταν η κοινή βούληση , η κοινή μας θέση να στηρίξουμε τις κοινωνικές δομές στην Ερμιονίδα και να υπερασπιστούμε το διαχρονικό αίτημα της αυτοδιοίκησης για αποκεντρωμένες σύγχρονες υπηρεσίες ανά δήμο.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια του κοινού μας αγώνα στηρίζουμε τις προσπάθειες και τις ενέργειες του Δήμου μας.

Είναι θέμα επιλογής για να επιτύχουμε σε αυτήν την συλλογική προσπάθεια. Σε αυτήν την διαδικασία , οι διαφορετικές απόψεις , προσεγγίσεις και προτεραιότητες λειτουργούν θετικά και αποτελεσματικά αφού δημιουργούν δυναμική συμμετοχής για την εκπλήρωση του  κοινού μας στόχου.

Συνεχίζουμε όλοι μαζί , το έχει ανάγκη ο τόπος μας, η Ερμιονίδα μας, που κάποιοι εύκολα και άδικα την στοχοποίησαν.

Καλή συνέχεια σε αυτήν την διεκδίκηση , όλοι μαζί και πάλι  θα κερδίσουμε.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Τετάρτη 5/10/2016

                                                                            ΠΡΟΣ: κ. Πρόεδρο και Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ

                                                        ΚΟΙΝ.: Γραφείο Δημάρχου

 ΘΕΜΑ : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Επειδή ενημερωνόμαστε ότι το θέμα συνεχίζει να απασχολεί και τους δημότες του Δήμου αλλά και την αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας και Ιονίου με σχετικό έγγραφο (αποκεντρωμένη Διοίκηση με αριθμ. Πρωτ. 111861/13-09-2016), ζητούμε να μας απαντήσετε στα εξής :

 • Πήρατε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας να στείλετε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αίτημα γνωμοδότησης για την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας για τηνέκδοση παλαιών λογαριασμών στις Κοινότητες (Ερμιόνης, Ηλικοάστρου και Θερμησίας) με το τέλος του 80% της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας κατά την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου.
 • Πότε αποστείλατε το φάκελο της υπόθεσης στο Νομικό Συμβούλιο για γνωμοδότηση σύμφωνα με την εισήγηση του Γ.Γ. της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου καθώς επίσης και τα σχετικά που συνοδεύουν το φακελο της υπόθεσης και ευρύτερα το αίτημα;
 • Ήρθατε σε επικοινωνία με την Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έχετε ζητήσει επίσπευση γνωμοδότησης για να σταματήσει αυτή η ομηρία τόσο των δημοτών των τριών Κοινοτήτων όσο και η δικιά σας με τη βούληση να απαλλαγείτε από αυτή την εκκρεμότητα που δημιουργεί πολλαπλά εμπόδια στην άσκηση των καθηκόντων σας.
 • Γιατί οδηγείτε αυτή την υπόθεση σε ένα μεγάλο «χρονικό» αδιέξοδο, ταλαιπωρείτε τους δημότες μας και τους οδηγείτε να στρέφονται τόσο σε δικαστικές Αρχές όσο σε εποπτικούς φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Γιατί δε λάβατε υπόψη τις γνωμοδοτήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής του Συνήγορου του Πολίτη και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που οι περισσότερες από αυτές ζητούσαν την αναθεώρηση της πολιτικής σας και στην ικανοποίηση των αιτημάτων των δημοτών; Φτάνει η ομηρία, το Νομικό Συμβούλιο άμεσα πρέπει να γνωμοδοτήσει. Είναι θέμα «δικαιοσύνης» απέναντι στους δημότες. Το ζήτημα άμεσα πρέπει να λυθεί, φτάνουν πια τα παιχνίδια σκοπιμότητας που ακολουθείτε.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Τετάρτη 28/09/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

 • Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Ερμιονίδας δίνει καθαρό το στίγμα της διεκδίκησης από την πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Ζητάμε την ανάκληση της απόφασης σχετικά με το κλείσιμο του υποκαταστήματος, διεκδικούμε την συνέχιση της λειτουργίας ως υποκατάστημα πέρα από την 17η Οκτωβρίου 2016 και δηλώνουμε ότι θα συνεργαστούμε με τη διοίκηση του ΙΚΑ για να επιτύχουμε την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ως υποκατάστημα στο σημερινό οικονομικοκοινωνικό περιβάλλον επί των αιτημάτων που θα προβάλει η διοίκηση του Ιδρύματος.
 • Απαιτείται όλοι οι κοινωνικοί φορείς της Ερμιονίδας να στηρίζουν αυτή την συλλογική προσπάθεια γι’αυτό και προσωπικά επιμένω σε δυναμικές κινητοποιήσιες με παράλληλη δημοσιότητα αυτών.
 • Οι Βουλευτές του Νομού μας ουσιαστικά και έμπρακτα να στηρίξουν την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και να συμβάλλουν και αυτοί στην επίτευξη του δίκαιου αιτήματός μας.
 • Ιδιαίτερα ο Βουλευτής Αργολίδας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Ι. Γκιόλας να συμβάλλει και αυτός αποφασιστικά στην συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήματος του ΙΚΑ Κρανιδίου. Τα επαναλαμβανόμενα δελτία τύπου που εξέδωσε δημιούργησαν σύγχιση ως προς την τελική του θέση. Το Δημοτικό Συμβούλιο και οι κοινωνικοί φορείς της Ερμιονίδας διεκδικούν την συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήματος. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση και σκέψη για άλλη δομή υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες της Ερμιονίδας, υποβαθμίζει ευρύτερα το Δήμο μας, ιδιαίτερα την πόλη του Κρανιδίου και αλλοιώνει τον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό χαρακτήρα της περιοχής. Ακυρώνει το μοντέλο της αποκεντρωμένης διοίκησης Υπηρεσιών και μας γυρίζει πολύ πίσω σε συγκεντρωτικά αποτυχημένα μοντέλα διόικησης παλαιότερων δεκαετιών. Άρα ζητούμε καθαρές κουβέντες από όλους και μεταφορά του αιτήματος στην κεντρική διοίκηση του ΙΚΑ και στην Κυβέρνηση.
 • Θεωρώ ότι οι επαφές και οι συναντήσεις μεταξύ Δήμου και φορέων με κομματικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε αυστηρές προσυνεδριακές διαδικασίες του κόμματος ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν μία ευκαιρία δημοσιότητας, ανταλλαγής απόψεων και ευρύτερων δημόσιων σχέσεων. Όμως από την άλλη υπάρχουν σοβαρές πολιτικές ενστάνσεις να συνεχίσουμε ένα μεγάλο λάθος, να ταυτίζουμε Κυβερνητικό κόμμα και Κράτος, κομματικά στελέχη και Κεντρική Διοίκηση, ένα λάθος που το έχει πληρώσει ακριβά η χώρα και οι πολίτες από όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα. Είναι θέμα αρχής να ξεφύγουμε από αυτές τις παλιοκομματικές λογικές και άμεσα να απευθυνθούμε στον αρμόδιο Υπουργό και στη διοίκηση του ΙΚΑ.
 • Το υπόμνημα που έχει συνταχθεί και βασίζεται σε προηγούμενο που είχε συνταχθεί και υποβληθεί το 2013 (έτος που κερδίσαμε την συνέχιση της λειτουργίας του) είναι το κύριο όπλο μας, τα κύρια επιχειρήματά μας που δεν είναι εύκολα να αντιμετωπιστούν να απορριφθούν γιατί έχουν τεκμηριωθεί, εκφράζουν μία πραγματικότητα και κύρια εξυπηρετούν τους ανθρώπους της Ερμιονίδας, υπηρετούν το γενικό καλό προς όφελος των εργαζομένων και των συνταξιούχων του Ιδρύματος.
 • Η συνάντηση που θα έχει η Επιτροπή αγώνα με την Κυβέρνηση και τη διοίκηση του ΙΚΑ είναι κρίσιμα για την επίτευξη του στόχου μας, αλλά η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τα ψηφίσματα των κοινωνικών φορέων της Ερμιονίδας μας δίνουν δύναμη, μας ισχυροποιούν για να πετύχουμε σε συτή την συλλογική προσπάθεια την ανάκληση περί κλεισίματος και την συνέχιση της λειτουργίας του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Κρανιδίου.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΚΡΑΝΙΔΙ 28/9/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α. ΑΝΤΙΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ

Τις τελευταίες ημέρες προέκυψε και αυτό , προτάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών για αλλαγές στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) με ορισμό ανωτάτων διοικητικών υπαλλήλων στην διοίκηση Δήμου, με μείωση των αρμοδιοτήτων των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης , της εκτελεστικής εξουσίας. Με άλλα λόγια εισέρχεται «κρατικός» επίτροπος στους δήμους που θα ασκεί διοίκηση , επανερχόμαστε σε συγκεντρωτικά μοντέλα διοίκησης , καταργείται η αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης , θέλουν να καταργήσουν τον δημοκρατικό προγραμματισμό και να καθυποτάξουν τον θεσμικό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Προτείνουν μείωση αρμοδιοτήτων των αιρετών τόσο στην διοίκηση του Δήμου , όσο και των νομικών προσώπων. Με άλλα λόγια όπως επισήμανε και το ΔΣ της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ) μιλάμε για μια αντιμεταρρύθμιση τόσο στο κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όσο και στο πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». Δικαιολογημένη η αντίδραση των συνδικαλιστικών φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης , αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και από τις αντιδράσεις αυτές θα δούμε και θα αξιολογήσουμε τόσο τις τελικές θέσεις προτάσεις της κυβέρνησης όσο και των κόμματων της αντιπολίτευσης. Αξίζει να επισημάνουμε ότι όλοι οι αιρετοί μας εκπρόσωποι στα θεσμικά όργανα  απόρριψαν κατηγορηματικά αυτές τις προτάσεις , αυτές τις εξαγγελίες.

 

Β. ΑΠΟΥΣΙΑ ΧΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Πληροφορηθήκαμε από το Δελτίο Τύπου ότι η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί να γίνει από το χορευτικό του Δήμου Ερμιονίδας μέσα στο Σεπτέμβριο στο Κρανίδι ακυρώθηκε, χωρίς κανένας να αιτιολογήσει το λόγο της ακύρωσης. Αυτή η εκδήλωση ήταν η τελευταία του πολιτιστικού προγράμματος για το 2016 και θα γινόταν στο Κρανίδι τυχαίο δεν νομίζω, από τις ελάχιστες που θα γίνονταν  στην Δ.Κ Κρανιδίου . Απαιτούμε να ενημερωθούμε από την διοίκηση του νομικού προσώπου τους λόγους αυτής της ακύρωσης.

Για το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την τελετή λήξης μαθημάτων ούτε καμία άλλη εκδήλωση του χορευτικού στο Κρανίδι πχ χορευτική συνάντηση στο καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραμμα. Θέλουμε εξηγήσεις άμεσα και σας υπενθυμίζω ότι η στήριξη των πολιτιστικών δομών με πολύχρονη προσφορά είναι το ζητούμενο στην σύγχρονη εποχή μας. Το χορευτικό του Δήμου έχει γράψει ιστορία, αναμένουμε από εσάς να την τιμήσετε και να συνεργαστείτε για την προαγωγή της παράδοσης και του πολιτισμού στον τόπο μας.

 

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΤΡΙΤΗ 20/9/2016

                                                         ΠΡΟΣ : Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

                                                           Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας και Ιουνίου

                                  κ. Δ. Παναγιωτόπουλο

Κοινοποίηση :

                            -Γραφείο Δημάρχου

                                                Δήμου Ερμιονίδας κ. Δ. Σφυρή

                                                         -Πρόεδρο και Μέλη του ΔΣ Λιμενικού

                                          Ταμείου Δήμου Ερμιονίδας

                                                            -Σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

 

ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΗ ΣΩΣΤΗ» ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

Σας γνωστοποιούμε ότι κατά την 11η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας και κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης για την αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του ΔΣ του δημοτικού λιμενικού ταμείου, διατυπώθηκαν σοβαρές καταγγελίες από την πλευρά της ανεξάρτητης πλέον δημοτικής συμβούλου κ. Αγγελική Λούμη-Γιαννικοπούλου για την διοίκηση του δημοτικού λιμενικού ταμείου Δήμου Ερμιονίδας. Σας καταθέτουμε τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης και ζητούμε από εσάς να ασκήσετε τον ελεγκτικό σας ρόλο και να διερευνήσετε την ορθότητα ή μη των καταγγελιών . Η άσκηση Ε.Δ.Ε (Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης) είναι επιβεβλημένη και αναγκαία για να εξετάσει την ορθή άσκηση των καθηκόντων από την πλευρά της διοίκησης του δημοτικού λιμενικού ταμείου. Η έκδοση ταμειακής ενημερότητας με διατήρηση οφειλών προς το λιμενικό ταμείο είναι παράνομη και καταχρηστική ενέργεια, που στρέφεται κατά των συμφερόντων του δημοτικού λιμενικού ταμείου.

Κύριο μέλημα μας είναι να διερευνηθούν οι άνω καταγγελίες και να αποδοθούν ή μη οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν , να λάμψει η αλήθεια στην συγκεκριμένη υπόθεση.

Υπερασπιζόμαστε την διαφάνεια , αναζητούμε την αλήθεια και ασκούμε τον νόμιμό μας ρόλο ως Δημοτικοί Σύμβουλοι της μειοψηφίας να ελέγχουμε την εξουσία και να διεκδικούμε την νομιμότητα σε όλες τις πράξεις της διοίκησης.

Σας καταθέτουμε τα εξής έγγραφα

 1. Απόφαση 150/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου περί αντικατάστασης
 2. Δήλωση ανεξαρτητοποίησης της ΔΣ κ. Α. Λούμη-Γιαννικοπούλου
 3. Την απάντηση του Δημάρχου Ερμιονίδας κ. Δ.Σφυρή
 4. Την δήλωση-απάντηση με κατάθεση εγγράφων της κ. Α. Λούμη-Γιαννικοπούλου που σχετίζονται με την άνω απόφαση.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας