ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Κρανίδι, 27-2-2014

Εδώ και ένα μήνα έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια να διαμορφώσουμε μια νέα κοινωνική συμφωνία για τον Δήμο μας την οποία φιλοδοξούμε να εγκριθεί από την πλειοψηφία των πολιτών στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2014.

Σε αυτήν την διαδικασία, σε αυτόν τον αγώνα, προσκαλώ όλους σας και ιδιαίτερα διατυπώνω μια ανοικτή πρόσκληση σ΄ όλους τους κοινωνικούς φορείς του τόπου μας, σε κινήσεις πολιτών, σε δημοτικές ομάδες και παρατάξεις ,στο εθελοντικό κίνημα, σε πολιτιστικούς και αθλητικούς φορείς για να συν διαμορφώσουμε μια ολοκληρωμένη  κοινωνική συμφωνία για τον τόπο μας, για την Ερμιονίδα μας, να συν διαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την επόμενη δημοτική περίοδο 2014-2019.

Σε αυτήν την συλλογική προσπάθεια, δεν πρέπει να απουσιάζει κανένας και δεσμεύομαι ότι την διαμορφωθείσα  κοινωνική συμφωνία προσωπικά θα την υπηρετήσω από όποιο μετερίζι και αν βρεθώ τόσο ως πρώτος πολίτης του Δήμου μας όσο και ως ενεργός δημότης του τόπου μας.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ:

1. Η συνέχιση των μεγάλων δημοτικών έργων που έχουν δρομολογηθεί στον τομέα της αποχέτευσης της ύδρευσης και των τουριστικών υποδομών (Μαρίνα Ερμιόνης, τουριστικό καταφύγιο στο Πόρτο-Χέλι).

2. Η άμεση προετοιμασία του Δήμου μας στον τομέα του σχεδιασμού και της σύνταξης μελετών για να αξιοποιήσουμε την νέα χρηματοδοτική – προγραμματική περίοδο 2014-2019.

3. Την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων σ΄ όλους τους τομείς των δράσεων της δημοτικής ζωής, η χρηματοδότηση μέσω του Ε Σ ΠΑ του προγράμματος ψηφιακής σύγκλισης ,τα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα των Υπουργείων να αποτελούν κύρια προτεραιότητά μας.

4. Να διαμορφώσουμε ένα νέο μοντέλο δημοτικής οργάνωσης και διοίκησης με κύρια Χαρακτηριστικά την συλλογικότητα και την αποτελεσματικότητα.

5. Να διεκδικήσουμε τον προγραμματισμό και την υλοποίηση σημαντικών Περιφερειακών έργων στην Ερμιονίδα, έργα αρμοδιότητας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ανυπαρξία περιφερειακών έργων στον τόπο μας.

6. Κύριο μέλημά μας πρέπει να είναι τα σημαντικά έργα που έχει ο τόπος μας στον τομέα της ύδρευσης ,του οδικού δικτύου, των λιμενικών υποδομών, με την αξιοποίηση όλων των δυνατών λύσεων, σύμφωνα με την τήρηση των νόμων όσο και με τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.

7. Μία οριστική λύση στον τομέα της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων δίνοντας έμφαση στην ανακύκλωση, στην κομποστοποίηση, στην ολοκληρωμένη διαχείριση

Επιτέλους όλοι οι φορείς της πολιτείας , ας αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και ας αποδοθούν στον καθένα ευθύνες –αξιολογήσεις τόσο για τις πράξεις τους όσο για τις παραλείψεις τους (ας κριθούν όλοι, η Κυβέρνηση ,η νομοθετική εξουσία ,η Περιφέρεια , ο Φ Ο Δ ΣΑ Πελοποννήσου  και οι Δήμοι).

Τέρμα ο κλεφτοπόλεμος ,η ανευθυνότητα και τα παιχνίδια συμφερόντων

8. Να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη κοινωνική υπηρεσία στο Δήμο μας που θα ανταποκρίνεται τόσο στο Ν.3852/2010 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όσο και στην σημερινή κοινωνική – οικονομική πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί.

Η κοινωνική συνοχή – αλληλεγγύη κύρια προτεραιότητα της κοινωνικής συμφωνίας.

9. Διατύπωση ενός αναπτυξιακού προγράμματος – οράματος για την Ερμιονίδα με κύριους άξονες – την τουριστική ανάπτυξη ,την σύνδεση του τουριστικού προϊόντος με τα παραδοσιακά – τοπικά μας προϊόντα  του πρωτογενούς τομέα της τοπικής μας οικονομίας ,την σύζευξη του πολιτιστικού  προϊόντος με τον τουρισμό, την ολοκληρωμένη οικιστική ανάπτυξη με σχεδιασμό και κατάλληλες υποδομές.

10. Απαιτείται μια κατηγορηματική και δυναμική αντίδραση στην υποβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών στο Δήμο μας.

Η αντίδραση μας χρειάζεται να είναι άμεση, ξεκάθαρη για να είναι και αποτελεσματική.

11. Ο τομέας του πολιτισμού, της παιδείας του αθλητισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος, αποτελούν κύριες προτεραιότητες μας.

Οι δομές που δημιουργήσαμε, το νομικό μας πρόσωπο, η κοινωφελής επιχείρηση πρωταγωνίστησαν και πέτυχαν τους στόχους που είχαν θέσει σύμφωνα με τους σκοπούς της ίδρυσής τους.

Αξίζει η εντατικοποίηση των προσπαθειών και η επίτευξη ποιοτικών στόχων.

12. Για την υλοποίηση των στόχων κοινωνικής συμφωνίας απαιτείται να εξασφαλίσουμε μια κοινωνική αποδοχή και συναίνεση, ένα πλειοψηφικό ρεύμα.

Όμως σ΄ αυτήν την διαδικασία χρειάζεται να συν διαμορφώσουμε ένα νέο κοινωνικό κλίμα, να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν.

Ας ενώσουμε τις δυνάμεις, ας λειτουργήσουμε ως μια αποτελεσματική ομάδα και να εξασφαλίσουμε το φαινόμενο της συνέργειας, ας επιλέξουμε τις πράξεις της πρόσθεσης δυνάμεων και του πολλαπλασιασμού αποτελεσμάτων για να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο μας, για την Ερμιονίδα.

Σας προσκαλώ να κτίσουμε μια νέα συλλογικότητα, να ενώσουμε δυνάμεις, να διαμορφώσουμε μια νέα κοινωνική συμφωνία και να κοιτάζουμε στα μάτια τους δημότες μας και να τους πούμε ότι έχουμε την δύναμη, έχουμε τη θέληση, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη γνώση να αλλάξουμε σελίδα, να συμβάλλουμε στην αλλαγή του τόπου μας.

Ας συζητήσουμε για το μέλλον, γιατί το μέλλον είναι δικιά μας υπόθεση, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 απαιτείται να γίνουν με όρους του μέλλοντος και όχι παρελθόντος.

Για την

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ ΑΣ

Ο υποψήφιος  Δήμαρχος

ΤΑΣΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ