ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                               18 Φεβρουαρίου 2015

H ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ – ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ Δ.Ε. ΕΡΜΙΟΝΗΣ

Την προηγούμενη εβδομάδα διαβάσαμε στον ηλεκτρονικό τύπο ανακοίνωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ σχετικά με την έκδοση λογαριασμών στην Δ.Ε. Ερμιόνης που αφορούσε τις Δ.Κ Ερμιόνης, Ηλιοκάστρου και Θερμησίας.

Η ανακοίνωση αυτή περιείχε αν και σύντομη πολλές ασάφειες και αρκετές ανακρίβειες. Επειδή χρειάζεται μία ακόμη φορά η αποκατάσταση της αλήθειας, έχω να επισημάνω τα εξής. Με την εφαρμογή του Νόμου 3852/10 – Πρόγραμμα Καλλικράτης ήταν επιβεβλημένο η Δ.Ε.Υ.Κρανιδίου να μετονομαστεί σε Δ.Ε.Υ.Α.Ερμιονίδας και να αναλάβει η νέα επιχείρηση να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας. Φυσικά αυτό απαιτούσε μία ενιαία τιμολογιακή πολιτική σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας. Το προηγούμενο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ (2011-2014) οριστικοποίησε μία πρόταση, με σχετική απόφαση και αυτή κοινοποιήθηκε στα όργανα διοίκησης του Δήμου. Με την πρώην ιδιότητά μου ως Προέδρου του Δ.Σ., το θέμα εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο και το 2012 και το 2014. Όμως και τις δύο φορές τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισαν να ζητήσουν αναβολή του θέματος (τόσο οι Σύμβουλοι της πλειοψηφίας όσο και οι Σύμβουλοι της μειοψηφίας) επικαλούμενοι έλλειψη πληροφόρησης – ενημέρωσης και ζήτησαν χρόνο για διαβούλευση. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν είχαν εκδοθεί οι λογαριασμοί νερού στον πρώην Δήμο Ερμιόνης γιατί ήταν ξεκάθαρη η απόφαση του απερχόμενου Δ.Σ της Δ.Ε.ΥΑ.ΕΡ , πρώτα η ενοποίηση των λογαριασμών σε όλη την έκταση του Δήμου και η προσαρμογή αυτών στις απαιτήσεις λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και μετά η έκδοση νέων λογαριασμών, γιατί γνώριζε το Δ.Σ. ότι ο συνδυασμός παλαιάς τιμολογιακής πολιτικής της Υπηρεσίας Ύδρευσης του πρώην Δήμου Ερμιόνης με τις απαιτήσεις του κανονισμού λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ θα οδηγούσε στην έκδοση υψηλών λογαριασμών για τους δημότες των Κοινοτήτων Ερμιόνης, Ηλιοκάστρου και Θερμησίας. Το νέο Δ.Σ. της νέας Δημοτικής περιόδου δεν ήξερε, έπρεπε όμως να ρωτήσει για το πρόβλημα που θα έβρισκε μπροστά του. Η έκδοση λογαριασμών χωρίς να προηγηθεί αυτή η προσαρμογή ήταν ένα σημαντικό λάθος και έχει οδηγήσει σε σημαντικά αδιέξοδα τους δημότες των παραπάνω Κοινοτήτων του Δήμου μας. Για τη μη προσαρμογή 2011-2014 υπάρχουν ευθύνες με ονοματεπώνυμο. Υπάρχουν αποφάσεις του Δ.Σ., υπάρχουν πρακτικά αυτών, υπάρχουν αποσπάσματα από τηλεοπτικές καλύψεις αυτών των Συμβουλίων και προσωπικά αν προκληθώ είμαι έτοιμος να σας τα θυμίσω. Για τη μη προσαρμογή στα πλαίσια της νέας Δημοτικής περιόδου 2014-2019 και για την έκδοση των νέων λογαριασμών με αυτό το λάθος υπάρχουν ευθύνες στο νέο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Ρ.

Σε αυτό το σημείο προτείνω τα εξής:

1) Άμεση έγκριση νέας τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ για όλο το Δήμο Ερμιονίδας. Απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ και έγκριση αυτής από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.

2) Ταμειακή διευκόλυνση για την αποπληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης – αποχέτευσης για όλους τους δημότες του Δήμου μας και ιδιαίτερα για τους δημότες της Δ.Ε. Ερμιόνης.

3) Άμεση παρέμβαση για να διορθωθούν μεγάλα λάθη από την έκδοση των άνω λογαριασμών και αναγκαιότητα ενιαίας τιμολογιακής πολιτικής σε όλη την έκταση του Δήμου Ερμιονίδας.

4) Πάταξη από όλους του φαινομένου του άκρατου λαϊκισμού στη λογική πάντα «φταίνε οι άλλοι και όχι εμείς», ούτε να αναζητούμε πάντα εξιλαστήρια θύματα για να φορτώσουμε τα λάθη από τις πράξεις και τις παραλείψεις μας.

5) Απαιτείται να σεβόμαστε το μόνιμο στελεχιακό δυναμικό του Δήμου μας, των Νομικών Προσώπων και των Επιχειρήσεων και να μην το αντικαθιστούμε με τυχαίους καιροσκόπους ημεδαπούς και αλλοδαπούς (σε αυτό το σημείο θα επανέλθουμε).

 

 

                                                             Για τη Δημοτική Παράταξη

                                                            Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας

                                                            Ο επικεφαλής

                                                            Τάσος Λάμπρου

                                                            Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας