Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 2015 αποφασίσαμε ομόφωνα την αποδοχή του ποσού περίπου 400.000 ευρώ προερχόμενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τη λειτουργία μονάδας μηχανικής διαλογής.

Τη Δευτέρα στις 16 Μαρτίου στην Οικονομική Επιτροπή ψηφίστηκε η πίστωση στα πλαίσια εκτέλεσης του προϋπολογισμού και τώρα αναμένουμε την εισήγηση της διοίκησης του Δήμου σε επόμενη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις, να παρουσιαστεί μία τεχνική έκθεση για την αξιοποίηση με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της συσσώρευσης αστικών στερεών αποβλήτων σε ανεξέλεγκτες χωματερές στη θέση όπως αυτή που βρίσκεται στον Κάμπο Κρανιδίου της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου και τα στερεά απόβλητα που βρίσκονται ανεξέλεγκτα έξω από τον χώρο του δεματοποιητή στη θέση Σταυρός Διδύμων. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να τονίσουμε για μία ακόμη φορά την σημαντική πρωτοβουλία που πήρε ο πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Γιάννης Μανιάτης για να αποτρέψει την επιβολή χρηματικών ποσών στη χώρα εξασφάλισε 11.000.000 ευρώ και αυτά διανεμήθηκαν σε 15 Δήμους της χώρας οι οποίοι αντιμετώπιζαν παρόμοια προβλήματα με το Δήμο Ερμιονίδας.

Παρατηρούμε λοιπόν ότι η εξαγγελία αυτή υλοποιήθηκε και εξασφαλίστηκαν έγκαιρα το άνω χρηματικό ποσό που ήταν τόσο απαραίτητο για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα.

Σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναμένουμε με ενδιαφέρον την εισήγηση της διοίκησης του Δήμου για το πώς θα αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό και αποτελεσματικό τρόπο το συγκεκριμένο χρηματικό ποσό.  Και επειδή για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού απαιτείται να προχωρήσουμε σε διεθνή διαγωνισμό  πρέπει να τηρήσουμε όλες οι προδιαγραφές που επιβάλλει η σύγχρονη κείμενη νομοθεσία.

Σε αυτό σημείο πρέπει να λάβετε υπόψη μας τις εξής παρατηρήσεις.

  • Να επιδιωχθεί η κατάλληλη επιστημονική λύση που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντιμετώπιση του προβλήματος τόσο σε όγκο σύμμεικτων απορριμμάτων που υπάρχουν σε χωματερές με την πλέον οικονομικότερη τιμή.
  • Η λύση που θα επιδιωχθεί μέσω της τεχνικής έκθεσης να εξασφαλίζει και να τηρεί όλα τις προϋποθέσεις ενός πλήρους ανταγωνισμού και να μην έχουμε φαινόμενα φωτογραφικών διατάξεων που θα εξυπηρετούν συγκεκριμένα επιχειρηματικά επαναλαμβανόμενα συμφέροντα.
  • Η καινούργια νομοθεσία των διεθνών διαγωνισμών προβλέπει τον έλεγχο αυτών από ανεξάρτητες αρχές και μία από αυτές είναι η αρχή του ανταγωνισμού που ισχύει στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία και υπάρχει πάγια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση ολιγοπωλιακών και μονοπωλιακών φαινομένων.
  • Στη φάση της προετοιμασίας της τεχνικής έκθεσης κρίνεται απαραίτητο ο Δήμος μας να συνεργαστεί τόσο με την Περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και με αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου για να υπάρχει όσο το δυνατό καλύτερη προετοιμασία τηρώντας όλες τις προδιαγραφές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία.

Κύριος στόχος του Δήμου πρέπει να είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίησης του συγκεκριμένου χρηματικού ποσού για να αντιμετωπίσουμε το σοβαρό πρόβλημα των ανεξέλεγκτων χωματερών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

                                                             Για τη Δημοτική Παράταξη

                                                                                «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

                                           Ο επικεφαλής

                                                    Τάσος Γ. Λάμπρου

                                                                    Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                               Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2015

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ»

Ένα σημαντικό έργο για τη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους δημότες του Δήμου μας και ιδιαίτερα τους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου ότι στις 2 Μαρτίου 2015 ξεκίνησε ένα σημαντικό έργο για το Δήμο μας και ιδιαίτερα για το Κρανίδι και σχετίζεται με την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου – με την αντικατάσταση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης.

Το έργο ξεκίνησε από τη θέση «Άγιος Χαράλαμπος» και μέχρι την Παρασκευή 13 Μαρτίου έχουν γίνει εργασίες τοποθέτησης περίπου 200 μέτρων αγωγών σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Αργολίδας κ. Κωνσταντίνα Καχριμάνη.

Το έργο αυτό με ενέργειες τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΔΕΥΑΕΡ όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων» με απόφαση ένταξης πράξης 2198/20-5-2013 συνολικού προϋπολογισμού 3.300.000 ευρώ κατά τη δημοτική περίοδο 2011-2014.

Το έργο είναι πολύ σημαντικό για τη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου και θα επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα που σχετίζεται τόσο με την απώλεια μεγάλου ποσότητας νερού όσο και με τη δυνατότητα μετά την κατασκευή του παραπάνω έργου να αναζητηθεί η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού για τη Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου.

Θα επιθυμούσαμε η ενημέρωση για την πορεία του έργου να είχε γίνει από την σημερινή διοίκηση του Δήμου και της ΔΕΥΑΕΡ. Όμως αισθανθήκαμε την ανάγκη να προβούμε στην παραπάνω ενημέρωση  για ένα σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των δημοτών μας.

Επίσης θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή στην Επιτροπή παρακολούθησης του έργου στην οποία συμμετέχουν και αιρετοί όσο από το Δημοτικό Συμβούλιο όσο και από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΕΡ και να συμβάλλουν στην σωστή εκτέλεση του έργου σύμφωνα με την προβλεπόμενη  μελέτη ένταξης του έργου.

Η Επιτροπή παρακολούθησης πρέπει να επιβλέψει τις εργασίες της κατασκευαστικής εταιρείας (ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε) ώστε να τηρηθούν όλες οι προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Υπάρχουν μερικές ανησυχίες εξαιτίας της μεγάλης έκπτωσης που έδωσε η μειοδοτούσα εταιρεία κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή και στην υλοποίηση της τεχνικής έκθεσης.

Σε αυτό το σημείο θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου που έχει συμβάλλει με τις αρμόδιες υπηρεσίες της στο να σχεδιαστεί και υλοποιηθεί το σημαντικό αυτό έργο της αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης Κρανιδίου – αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης.

Απαιτείται να συμβάλλουμε όλοι ανάλογα με το θεσμικό ρόλο τον οποίο κατέχουμε στο να ολοκληρωθεί με επιτυχία αυτό το σημαντικό έργο που θα αλλάξει την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου, ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σϋμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

 

Βρισκόμαστε στις τελευταίες παραστάσεις του θεατρικού έργου «Σιγά τα αίματα»   του Άκη Δήμου, παρωδία της «Ορέστιας» του Αισχύλου, που ανεβάζουν από κοινού τόσο ο Θεατρικός Όμιλος Ερμιονίδας όσο και ο Μουσικός Σύλλογος Ερμιόνης. Μία παράσταση που αξίζει τα θερμά μας συγχαρητήρια. Για μία ακόμη φορά η συνεργασία των δύο Συλλόγων έφερε πολύ θετικά αποτελέσματα τόσο για τους συντελεστές του έργου όσο και για τους θεατές της παράστασης. Ευχόμαστε και στο μέλλον να απολαύσουμε νέες συνεργασίες οι οποίες συμβάλλουν στην πολιτιστική αναβάθμιση του τόπου μας. Από τη δική μας πλευρά και με το θεσμικό μας ρόλο θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο να στηρίξουμε το έργο των δύο αυτών Συλλόγων που έχουν προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική μας κοινωνία.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω το νεοσύστατο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου Ερμιονίδας Κοινωνικής Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Πολιτισμού και Παιδείας, στα πλαίσια της νέας δημοτικής περιόδου να στηρίξουν με τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους τη δράση και την υλοποίηση του σχεδιασμού των άνω Συλλόγων που γράφουν ιστορία στην αναβάθμιση της πολιτιστικής εικόνας του Δήμου Ερμιονίδας.

Ο πολιτισμός έχει ανάγκη από ισχυρές, υπεύθυνες και αποτελεσματικές ομάδες οι οποίες θα συμβάλλουν στο φαινόμενο της συνεργίας στο πολιτιστικό προϊόν.

Και πάλι συγχαρητήρια, πάντα επιτυχίες! Αναμένουμε με ενδιαφέρον το 2015 να υλοποιήσετε το πρόγραμμα δράσης των Συλλόγων σας.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας