ΠΡΟΣ:

                                                                                                               ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.Σ

                                                                                                               κ. Άρη Δημαράκη

                                                                                                               ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

                                                                                                               Γραφείο Δημάρχου

                                                                                                               κ. Δ. Σφυρή

 ΘΕΜΑ: ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της 19ης Οκτωβρίου 2015 συζητήθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016. Η συζήτηση όμως δεν ήταν ολοκληρωμένη από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου γιατί δεν είχαν διανεμηθεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε στους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων τα αντίγραφα-αποφάσεις των συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων στα πλαίσια κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος του 2016.

Ζητώ κ. Πρόεδρε

  • Τα αντίγραφα των αποφάσεων όλων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων για το τεχνικό πρόγραμμα του 2016.
  • Το αντίγραφο της γνωμοδότησης αποφάσεων της Επιτροπής διαβούλευσης για το συγκεκριμένο θέμα.
  • Την οικονομική εικόνα του Δήμου Ερμιονίδας για την χρονική στιγμή που οι υπηρεσίες του Δήμου κατάρτισαν την εισήγηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016.

                                                                        Για τη Δημοτική Παράταξη

                                                                       «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

                                                                        Ο επικεφαλής

                                                                        Τάσος Γ. Λάμπρου

                                                                        Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας