Τετάρτη 11/11/2015

  • ΘΕΜΑ: ΟΙ ΚΑΤΑΤΜΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 βρεθήκαμε να έχουμε ξανά μία νέα εισήγηση σχετικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 και στην οποία συμπεριλαμβάνονταν η δημιουργία τριών νέων κωδικών με τους εξής τίτλους:

Α) Μελέτες προσδιορισμού επιφανειών με φωτογραμμικές μεθόδους στη Δ.Ε. Κρανιδίου με το χρηματικό ποσό των 15.000 ευρώ.

Β) Υπηρεσίες εφαρμογών πολεοδομίας εντός ορίων οικισμού με το χρηματικό ποσό 24.600 ευρώ .

Γ) Υπηρεσίες παραγωγής υπόβαθμων μεγάλης αξίας παράκτιας ζώνης Δήμου Ερμιονίδας – Α’ φάση με το χρηματικό ποσό των 24.600 ευρώ.

Ο οικονομικός σκοπός και των τριών εργασιών, όπως παρουσιάστηκε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. I. Αντωνόπουλο είναι αύξηση των εσόδων του Δήμου στον τομέα των ανταποδοτικών υπηρεσιών μέσω διόρθωσης των τετραγωνικών μέτρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων.

Όπως επισήμανα κατά την συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτό αποτελεί μία ακόμη μεγάλη κατάτμηση ενός ενιαίου έργου – εργασίας που εξυπηρετεί τον ίδιο οικονομικό σκοπό, οι τρεις κωδικοί δημιουργήθηκαν στα όρια της απευθείας ανάθεσης, μία αρμοδιότητα που θα την ασκήσει ο ίδιος ο Δήμαρχος.

Αντί για ένα ενιαίο έργο χρηματικού ποσού 64.200 ευρώ η Διοίκηση του Δήμου εισηγήθηκε την κατάτμησή του σε μία εποχή που τα χρηματικά μέσα του Δήμου μας είναι περιορισμένα και δε διεκδικούμε μία προβλεπόμενη έκπτωση μέσω ενός προβλεπόμενου ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού.

Φυσικά οι ενστάσεις μας δεν είχαν μόνο οικονομικό περιεχόμενο, επιστημονικά και τεχνικά ήταν τεκμηριωμένες από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. A. Αντωνόπουλο για την αναγκαιότητα αυτών των εργασιών με αυτό το κόστος, αφού υπάρχει σοβαρή αμφισβήτηση για το ουσιαστικό επιστημονικό αποτέλεσμα αυτών των εργασιών και κυρίως ποιό θα είναι το όφελος στο Δήμο μας αναλογικά με το κόστος όπως αυτό παρουσιάστηκε από την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Αυτονόητη ήταν η στάση μας, αρνητική ψήφος επί της προτάσεως αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και κάποιοι πρέπει επιτέλους να κατανοήσουν τι σημαίνει ορθολογική διαχείριση δημόσιου και δημοτικού χρήματος.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι κατανοούμε την ανάγκη για τη διόρθωση των αδήλωτων τ.μ. και στην αύξηση των εσόδων του Δήμου, όμως αυτό δεν πρέπει να μετατραπεί σε μία «αρπακτή» από επίδοξους «σωτήρες» του Δήμου.

 

  • ΜΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

 Στην τελευταία Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και επί της συζήτησης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του οικονομικό έτους 2015, η διοίκηση του Δήμου μέσω του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. Ι. Αντωνόπουλου εισηγήθηκε τη μεταφορά των παρακάτω χρηματικών ποσών για την ενίσχυση του αποθεματικού.

Α) Μεταφορά χρηματικού ποσού 12.000 ευρώ από τσιμεντοστρώσεις διαδρόμων νεκροταφείων.

Β) Μεταφορά χρηματικού ποσού 10.000 ευρώ από κατασκευή δικτύου πυροπροστασίας Αγίας Άννας.

Τα παραπάνω έργα ενώ είχαν ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας για το έτος 2015 δεν πραγματοποιήθηκαν ούτε θα πραγματοποιηθούν μετά τη μεταφορά αυτή.

Αυτό το αναφέρουμε ενδεικτικά για να δείξουμε αυτό που επισημάναμε κατά την συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του 2016. Ότι αυτό που έχει κύρια σημασία είναι η αποτελεσματική υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος. Όλοι έχουμε αναγνωρίσει τη δύσκολη οικονομική συγκυρία με κύριο χαρακτηριστικό τους μειωμένους πόρους που διαθέτει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, γι’αυτό και απαιτείται υπερπροσπάθεια να αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι και να υλοποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα στο μεγαλύτερο βαθμό του.

Απαιτούνται αξιολογήσεις και προτεραιότητες. Κύρια προτεραιότητα είναι οι υποδομές και η βελτίωση των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου.

Δε μπορουμε να ακυρώνουμε έργα σημαντικά για τη δημιουργία και να ενισχύουμε κωδικούς και εργασίες αμφίβολης ποιότητας και απόδοσης.

Αυτονόητη η αρνητική μας θέση σε οποιοδήποτε καταστρατήγηση του ψηφισμένου και εγκεκριμένου τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2015. Εάν αυτό δεν συνοδεύεται με αιτιολογημένη τεχνική έκθεση όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με τον κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ. Ακόμη αναμένουμε να μας κοινοποιήσει η διοίκησης του Δήμου τις αποφάσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα του 2016 και τα άλλα στοιχεία που σας ζητήσαμε με κατάθεση σχετικού εγγράφου με αριθ. πρωτ. 11614 από 22/10/2015.

 

 

                                             Για τη Δημοτική Παράταξη

                                                            Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας

                        Ο επικεφαλής

                           Τάσος Λάμπρου

                                                                        Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

                                                          Κρανίδι   09/11/2105

                                                                      Προς: Δήμαρχο  Ερμιονίδας

                                                                                   Κοιν.: Σύλλογο Μηχανικών Ερμιονίδας

Θέμα: Ανάθεση μελετών για την δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

ένοιωσα μεγάλη έκπληξη στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6.11.2015, όπου δυστυχώς απουσιάζατε,  ακούγοντας  στο θέμα περί  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,  ότι  προετοιμάζετε την ανάθεση μελετών συνολικού ύψους  64200 €. Παρόλο ότι οι τίτλοι των μελετών είναι φαινομενικά άσχετοι μεταξύ τους, αναφέρονται, όπως δηλώθηκε από τον Αντιδήμαρχο που σας αντικαθιστούσε,  σε μια δράση που έχει σαν αντικείμενο την δημιουργία υποβάθρων παράκτιας ζώνης και οικισμών με κύριο στόχο τον προσδιορισμό του εμβαδού των οικημάτων σε όλο τον Δήμο,  για να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο  Δημοτικός φόρος και δευτερευόντως για να αποκτήσει ο Δήμος εργαλείο διαχείρισης  (υπόβαθρο για G.I.S όπως λέγεται σε επιστημονικό επίπεδο).

Αρχικά μου δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τον οικονομικοτεχνικό σχεδιασμό του έργου. Ο Δήμος μας διαθέτει τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Έτσι αν υπολογίσετε ένα μέσο βάθος της παραλιακής ζώνης, που πρόκειται να αποτυπωθεί 1-2 χιλιόμετρα και προσθέσετε και τους οικισμούς, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα. Το κόστος λοιπόν, που έχετε προϋπολογίσει δεν φθάνει “ούτε για πιπέρι”. Εξαρτάται βέβαια το κόστος από το είδος των φωτογραφιών που θα χρησιμοποιηθούν (δορυφορικές, αεροφωτογραφίες από μη επανδρωμένο όχημα, αεροφωτογραφίες από ειδικό αεροπλάνο), αλλά περί αυτού δεν μας δόθηκε καμία πληροφορία από τον Αντιδήμαρχο.  Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι θα μείνουν και πάρα πολλά σπίτια, που βρίσκονται στο εσωτερικό του Δήμου,  εκτός της ζώνης αποτύπωσης.

Στην συνέχεια θα σας αναφέρω κάποιες δεύτερες σκέψεις μου σχετικά με το θέμα.

  1. Θεωρώ ότι οι ορθοφωτοχάρτες LSO που διατίθενται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. με την άδεια CREATIVE COMMONS , είναι αρκετοί για την καταγραφή των υποδομών του Δήμου. Επίσης είναι αρκετοί και σαν υπόβαθρο G.I.S. .  Ο Δήμος θα έπρεπε να ασχολείται μάλλον με τη δημιουργία ομάδας υποστήριξης της εφαρμογής και όχι με την δημιουργία “υπερτέλειου” υποβάθρου. Πληροφοριακά θα ήθελα να σας αναφέρω, ότι ο ΟΚΧΕ διαθέτει επίσης DΕM για το σύνολο της χώρας.    Ακόμα θα πρέπει να εξετασθεί αν τελείωσε και στην περιοχή μας η δημιουργία ορθοφωτοχαρτών εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας VLSO.  Ορθοφωτοχάρτες ανάλογης ακρίβειας, δύσκολα μπορούν να παραχθούν και πάντως θα έχουν τεράστιο κόστος.
  2. Ο υπολογισμός από τους ορθοφωτοχάρτες του εμβαδού των οικημάτων (με την βοήθεια υψομετρικών στοιχείων που θα προκύψουν φωτογραμμετρικά) είναι προβληματικός. Πράγματι εκτός της πρακτικής αδυναμίας καταγραφής ημιϋπαίθριων χώρων, περγολών κλπ (στους ορθοφωτοχάρτες φαίνονται τα σπίτια από πάνω, πρακτικά δηλαδή βλέπει κανείς μόνο στέγες), υπάρχει το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι δεν φαίνονται τα υπόγεια και ημιϋπόγεια. Η καταγραφή λοιπόν των εμβαδών των αυθαιρέτων θα είναι μισή.
  3. Υπάρχουν νομικά ζητήματα άλυτα  προς το παρόν, σχετικά με τις αεροφωτογραφήσεις, με τον φορέα που τις εκτελεί, τις άδειες   κλπ….. Αυτό είναι ένα στοιχείο, που θα πρέπει να συνυπολογισθεί, γιατί σίγουρα κάποιοι θιγόμενοι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη.
  4. Οι υπαγωγές των αυθαιρέτων στο Ν. 4178 (νομιμοποίηση αυθαιρέτων, όπως κοινά λέγεται), έχουν φθάσει το 50% στην περιοχή μας  επί του συνόλου των αυθαιρέτων. Ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη έχει υπαχθεί στο Ν. 4178 η συντριπτική πλειοψηφία των εξοχικών κατοικιών. Ο Δήμος  με την πρόσβαση στο σύστημα, που εξασφάλισε από το ΤΕΕ, είναι δυνατόν να έχει απευθείας πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία όλων των υπαχθέντων αυθαιρέτων, που μάλιστα τα έχει δηλώσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και έτσι δεν πρόκειται να τα αμφισβητήσει.  Αν λοιπόν ο Δήμος συλλάβει  και φορολογήσει την εξοχική κατοικία,  ας “ξεχάσει”  την αποθήκη που έφτιαξε ο κτηνοτρόφος στο Λουκαϊτι. Θα την νομιμοποιήσει όταν την μεταβιβάσει στο παιδί του και θα πληρώσει τότε.

Κύριε Δήμαρχε, ελπίζω τα επιχειρήματά μου, να σας δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις για το θέμα, ώστε να το επανεξετάσετε. Σε μένα είναι φανερό, ότι οι σύμβουλοί σας  δεν έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο, για να σας συμβουλέψουν σωστά και θα πρέπει άμεσα να αναζητήσετε σωστή και τεκμηριωμένη εισήγηση για το θέμα.

 

 

                                                              Με τιμή

                                                                                               Δρ. Αντώνης Αντωνόπουλος

                                                                                        Τοπογράφος Μηχανικός

                                                                                                Δημ. Σύμβ.  Δήμου Ερμιονίδας