Κρανίδι   09/11/2105

                                                                      Προς: Δήμαρχο  Ερμιονίδας

                                                                                   Κοιν.: Σύλλογο Μηχανικών Ερμιονίδας

Θέμα: Ανάθεση μελετών για την δημιουργία ψηφιακών υποβάθρων

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,

ένοιωσα μεγάλη έκπληξη στην 21η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6.11.2015, όπου δυστυχώς απουσιάζατε,  ακούγοντας  στο θέμα περί  αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,  ότι  προετοιμάζετε την ανάθεση μελετών συνολικού ύψους  64200 €. Παρόλο ότι οι τίτλοι των μελετών είναι φαινομενικά άσχετοι μεταξύ τους, αναφέρονται, όπως δηλώθηκε από τον Αντιδήμαρχο που σας αντικαθιστούσε,  σε μια δράση που έχει σαν αντικείμενο την δημιουργία υποβάθρων παράκτιας ζώνης και οικισμών με κύριο στόχο τον προσδιορισμό του εμβαδού των οικημάτων σε όλο τον Δήμο,  για να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο  Δημοτικός φόρος και δευτερευόντως για να αποκτήσει ο Δήμος εργαλείο διαχείρισης  (υπόβαθρο για G.I.S όπως λέγεται σε επιστημονικό επίπεδο).

Αρχικά μου δημιουργήθηκαν ερωτήματα σχετικά με τον οικονομικοτεχνικό σχεδιασμό του έργου. Ο Δήμος μας διαθέτει τεράστιο παραλιακό μέτωπο. Έτσι αν υπολογίσετε ένα μέσο βάθος της παραλιακής ζώνης, που πρόκειται να αποτυπωθεί 1-2 χιλιόμετρα και προσθέσετε και τους οικισμούς, θα διαπιστώσετε ότι πρόκειται για δεκάδες εκατομμύρια στρέμματα. Το κόστος λοιπόν, που έχετε προϋπολογίσει δεν φθάνει “ούτε για πιπέρι”. Εξαρτάται βέβαια το κόστος από το είδος των φωτογραφιών που θα χρησιμοποιηθούν (δορυφορικές, αεροφωτογραφίες από μη επανδρωμένο όχημα, αεροφωτογραφίες από ειδικό αεροπλάνο), αλλά περί αυτού δεν μας δόθηκε καμία πληροφορία από τον Αντιδήμαρχο.  Σημαντικό στοιχείο επίσης είναι ότι θα μείνουν και πάρα πολλά σπίτια, που βρίσκονται στο εσωτερικό του Δήμου,  εκτός της ζώνης αποτύπωσης.

Στην συνέχεια θα σας αναφέρω κάποιες δεύτερες σκέψεις μου σχετικά με το θέμα.

  1. Θεωρώ ότι οι ορθοφωτοχάρτες LSO που διατίθενται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. με την άδεια CREATIVE COMMONS , είναι αρκετοί για την καταγραφή των υποδομών του Δήμου. Επίσης είναι αρκετοί και σαν υπόβαθρο G.I.S. .  Ο Δήμος θα έπρεπε να ασχολείται μάλλον με τη δημιουργία ομάδας υποστήριξης της εφαρμογής και όχι με την δημιουργία “υπερτέλειου” υποβάθρου. Πληροφοριακά θα ήθελα να σας αναφέρω, ότι ο ΟΚΧΕ διαθέτει επίσης DΕM για το σύνολο της χώρας.    Ακόμα θα πρέπει να εξετασθεί αν τελείωσε και στην περιοχή μας η δημιουργία ορθοφωτοχαρτών εξαιρετικά υψηλής ακρίβειας VLSO.  Ορθοφωτοχάρτες ανάλογης ακρίβειας, δύσκολα μπορούν να παραχθούν και πάντως θα έχουν τεράστιο κόστος.
  2. Ο υπολογισμός από τους ορθοφωτοχάρτες του εμβαδού των οικημάτων (με την βοήθεια υψομετρικών στοιχείων που θα προκύψουν φωτογραμμετρικά) είναι προβληματικός. Πράγματι εκτός της πρακτικής αδυναμίας καταγραφής ημιϋπαίθριων χώρων, περγολών κλπ (στους ορθοφωτοχάρτες φαίνονται τα σπίτια από πάνω, πρακτικά δηλαδή βλέπει κανείς μόνο στέγες), υπάρχει το αναμφισβήτητο γεγονός, ότι δεν φαίνονται τα υπόγεια και ημιϋπόγεια. Η καταγραφή λοιπόν των εμβαδών των αυθαιρέτων θα είναι μισή.
  3. Υπάρχουν νομικά ζητήματα άλυτα  προς το παρόν, σχετικά με τις αεροφωτογραφήσεις, με τον φορέα που τις εκτελεί, τις άδειες   κλπ….. Αυτό είναι ένα στοιχείο, που θα πρέπει να συνυπολογισθεί, γιατί σίγουρα κάποιοι θιγόμενοι θα προσφύγουν στην δικαιοσύνη.
  4. Οι υπαγωγές των αυθαιρέτων στο Ν. 4178 (νομιμοποίηση αυθαιρέτων, όπως κοινά λέγεται), έχουν φθάσει το 50% στην περιοχή μας  επί του συνόλου των αυθαιρέτων. Ιδιαίτερα στην παραλιακή ζώνη έχει υπαχθεί στο Ν. 4178 η συντριπτική πλειοψηφία των εξοχικών κατοικιών. Ο Δήμος  με την πρόσβαση στο σύστημα, που εξασφάλισε από το ΤΕΕ, είναι δυνατόν να έχει απευθείας πρόσβαση στα πραγματικά στοιχεία όλων των υπαχθέντων αυθαιρέτων, που μάλιστα τα έχει δηλώσει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης και έτσι δεν πρόκειται να τα αμφισβητήσει.  Αν λοιπόν ο Δήμος συλλάβει  και φορολογήσει την εξοχική κατοικία,  ας “ξεχάσει”  την αποθήκη που έφτιαξε ο κτηνοτρόφος στο Λουκαϊτι. Θα την νομιμοποιήσει όταν την μεταβιβάσει στο παιδί του και θα πληρώσει τότε.

Κύριε Δήμαρχε, ελπίζω τα επιχειρήματά μου, να σας δημιουργήσουν δεύτερες σκέψεις για το θέμα, ώστε να το επανεξετάσετε. Σε μένα είναι φανερό, ότι οι σύμβουλοί σας  δεν έχουν το απαραίτητο υπόβαθρο, για να σας συμβουλέψουν σωστά και θα πρέπει άμεσα να αναζητήσετε σωστή και τεκμηριωμένη εισήγηση για το θέμα.

 

 

                                                              Με τιμή

                                                                                               Δρ. Αντώνης Αντωνόπουλος

                                                                                        Τοπογράφος Μηχανικός

                                                                                                Δημ. Σύμβ.  Δήμου Ερμιονίδας