Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ : Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Α. Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Μας κοινοποιήθηκε η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δ. Ελλάδας και Ιονίου σχετικά με την προσφυγή που είχαμε καταθέσει για τον κανονισμό λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ επί τριών επίμαχων άρθρων (τέλος επανασύνδεσης, μεγάλοι πελάτες, επέκταση δικτύου εντός σχεδίου). Η απόρριψη της προσφυγής με την αιτιολογία και το σκεπτικό που αναφέρεται, ότι δεν προβλέπεται πουθενά η αυξημένη πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή 14 θετικές ψήφοι και μας αρκούν η σχετική πλειοψηφία επί των παρόντων μελών, δηλαδή 12 ψήφοι για να εξετάσουμε απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΕΡ και δεν προβλέπει κάτι άλλο.

Προσωπικά το θέμα είναι κύρια πολιτικό και μετά νομικό. Όλοι οι κανονισμοί λειτουργίας που αφορούν το Δήμο απαιτούν αυξημένη καταστατική πλειοψηφία και δε μπορεί η έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ να απαιτεί την σχετική πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πολιτική ευθιξία απαιτούσε μία πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής, να εξασφαλίσει και σε αυτά τα άρθρα τη μέγιστη δυνατή πλειοψηφία, όμως η πολιτική τους επιλογή ήταν να επιμείνουν στις θέσεις τους, στην απόφασή τους και να περιχαρακωθούν σε οριακές σχετικές πλειοψηφίες. Δεν είχαν και δεν έχουν την πολιτική ευαισθησία να ακούσουν την κοινή λογική και να αναθεωρήσουν την πολιτική τους επί των επίμαχων διατάξεων. Η επιμονή τους δείχνει πολλά και αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη λογική της διαχείρισης της εξουσίας χωρίς να αντιλαμβάνονται τα αιτήματα της κοινωνίας. Επί του νομικού ζητήματος επιφυλάσσομαι να ασκήσω το νόμιμο δικαίωμά μου για να προσφύγω στην αρμόδια Επιτροπή που εξετάζει σε δεύτερο βαθμό το αίτημά μου. Δε μπορούν όλοι οι κανονισμοί που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου να απαιτούν αυξημένη πλειοψηφία και η έγκριση του κανονισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ να απαιτεί σχετική. Δεσμεύομαι ότι θα έχει συνέχεια η υπόθεση αυτή.

Β. Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Μέσα από το διαδίκτυο και με αφορμή το κλέισιμο δύο χρόνων της Δημοτικής Αρχής – 1η Σεπτεμβρίου 2014 επί της νέας Δημοτικής περιόδου, ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής κοινοποίησε ένα απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Δικαίωμά του και καθήκον του η δημοσιοποίηση απολογισμού όμως όχι μόνο ηλεκτρονικά. Απαιτείται να τηρήσει ότι προβλέπει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων και ο Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με τη διαδικασία απολογισμού της Δημοτικής Αρχής.

Αναμένουμε να εφαρμόσει το άρθρο 217 Ν 3463/2006 σχετικά με «Απολογισμό Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής», το οποίο προβλέπει να εφαρμόζεται κάθε χρόνο και η σημερινή Δημοτική Αρχή το απαξιώνει αφού μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει στην εφαρμογή του. Δε μας αρκούν οι μονόλογοι – απολογισμοί μέσω διαδικτύου, απαιτείται να εφαρμοστούν όλες οι κείμενες διατάξεις που αφορούν τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχή άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την πρωτοβουλία σας πριν την αναλάβουμε εμείς.

Γ. Η ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

Τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 ξεκινά η νέα σχολική χρονιά και ευχόμαστε να είναι καλή σε όλα τα σχολεία του Δήμου Ερμιονίδας και όλης της χώρας. Να έχουμε λοιπόν μία νέα δημιουργική σχολική χρονιά για να κατακτήσουμε τη γνώση και να αναδείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα.

Η Ελληνική κοινωνία όμως δς θέλει άλλους διχασμούς που τους έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά όπως γνωρίζουμε διαβάζοντας την Ελληνική Ιστορία. Τα τεχνικά διλήμματα που κάποιοι σκόπιμα δημιουργούν, διαμορφώνουν όρους σύγκρουσης με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην σχολική κοινότητα όσο και στην Ελληνική κοινωνία. Αναμένουμε την ωριμότητα των στελεχών της εκπαίδευσης για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία ακραία φαινόμενα από όπου και αν προέρχονται. Και πάλι καλή και δημιουργική ακαδημαϊκή χρονιά και ας υπερασπιστούμε ένα δημοκρατικό σχολείο με Ευρωπαϊκό προσανατολισμό που θα σέβεται τις παραδόσεις και τις αξίες του Ελληνισμού.

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας