Κυριακή 9/10/2016

ΠΡΟΣ :

                                                                 Πρόεδρο Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας κ. Α. Δημαράκη

ΚΟΙΝ. :

                                                                  –  Γραφείο Δημάρχου κ. Δ. Σφυρή

                                                                  – Βουλευτές Νομού Αργολίδας

                                                                 – Προϊστάμενο Φορολογικής Περιφέρειας

                                                                   Πατρών κ. Χ. Κοντογιάννη

                                                                 – Προϊσταμένη ΔΟΥ Ναυπλίου κ. Ε.

                                                                   Ζαφειροπούλου

                                                                 – ΜΜΕ Νομού Αργολίδας

 

ΘΕΜΑ : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΦ (ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ)

 Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ.,

ζητώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να εντάξετε ως θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικά με την αναβάθμιση λειτουργίας του Γραφείου Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων στο Κρανίδι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έχει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του καθώς κάποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών αρνούνται να εφαρμόσουν τον Νόμο σχετικά με την παραχώρηση όλων των αρμοδιοτήτων προς το ΓΕΦ Κρανιδίου και φυσικά με το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό, έτσι ώστε οι κάτοικοι της Ερμιονίδας να μπορούν να εξυπηρετηθούν σε όλες τις φορολογικές τους υποθέσεις και να μην αναγκάζονται να μετακινηθούν 80 χιλιόμετρα για να πάνε στη ΔΟΥ Ναυπλίου.

Τα ψέματα και οι ασυνείδητες κωλυσιεργίες τελείωσαν, όλοι απαιτείται να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και ευθύνες. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο θα διεκδικήσει την αναβάθμιση της λειτουργίας του ΓΕΦ Κρανιδίου, αυτό παράλληλα απαιτείται να το διεκδικήσουν και οι Βουλευτές του Νομού Αργολίδας και με την ενεργοποίηση όλων θα εξυπηρετήσουμε τους κατοίκους της Ερμιονίδας και θα πετύχουμε την ποιοτική τους αναβάθμιση.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι εάν και προβλέπονται από το ΦΕΚ της Ίδρυσης (ΦΕΚ Β 1266) ως αρμοδιότητες όλων των ΓΕΦ, δεν παρέχονται και είναι οι παρακάτω :

  • Θέματα φορολογίας κεφαλαίου.
  • Αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και του Γραφείου Διαχείρησης των ΔΟΥ Α’ και Β’ Τάξεως καθώς και των Γραφείων Εσόδων και Διαχείρισης των ΔΟΥ Β’ Τάξεως.
  • Και ιδιαίτερα θέματα που σχετίζονται με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής καθώς επίσης με είσπραξη εσόδων με την έκδοση διπλότυπου είσπραξης τύπου Α.

Από τα παραπάνω που σας ανέφερα ενδεικτικά, διαπιστώνουμε ότι το ΓΕΦ Κρανιδίου υπολειτουργεί τόσο στην παροχή υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους όσο και την μη επαρκή στελέχωσή του αφού πολλές φορές υπάρχει ένας μόνο υπάλληλος, με ευθύνη της Διοίκησησς της ΔΟΥ Ναυπλίου. Και μέσα σε όλα αυτά με ενέργειες της Διοίκησης εγκρίνονται αποσπάσεις προσωπικού της ΔΟΥ προς άλλα Νομικά Πρόσωπα για ρουσφετολογική χρήση, το θέμα αφορά και το Δήμο μας και στο οποίο θα επανέλθουμε.

Κύριε Πρόεδρε,

Άμεσα πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες και να συνεργαστούμε για να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία του ΓΕΦ Κρανιδίου και να διεκδικήσουμε την τήρηση του νόμου σχετικά με τις αρμοδιότητες και με ανάλογη στελέχωση προσωπικού καθώς επίσης να δρομολογηθούν από την Τεχνική και Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου οι απαραίτητες ενέργειες για την συντήρησης της κτιριακής υποδομής καθώς και του εξοπλισμού του ΓΕΦ στο Κρανίδι.

Εϊναι ώρα ευθύνης για όλους μας. Απαιτούνται ενέργειες προς όφελος των δημοτών μας. Αναμένω πρωτοβουλίες από τους Βουλευτές μας.

Με εκτίμηση,

Για τη Δημοτική Παράταξη

                                                                                «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

                                                                                Ο επικεφαλής

                                                                                Τάσος Λάμπρου

                                                                                Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας