Kρανίδι 29/11/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ο.Ε. 2017 Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΨΗΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου , ήταν θέμα της ημερήσιας διάταξης , η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας. Κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης παρουσιάστηκαν οι θέσεις μας και οι παρατηρήσεις μας ή οποίες διαμόρφωσαν και την τελική  μας στάση να καταψηφίσουμε το μέρος του προγράμματος που αφορούσε τα τεχνικά έργα και να υπερψηφίσουμε το μέρος του προγράμματος που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Δήμος για το επόμενο έτος στους τομείς του πράσινου , του αθλητισμού , πολεοδομίας , των νεκροταφείων κτλ , υπηρεσίες- δαπάνες που προβλέπονται σταθερά και διαχρονικά σε κάθε τεχνικό πρόγραμμα.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι είναι αντικειμενικά παραδεκτό ότι η διαμόρφωση του φετινού τεχνικού προγράμματος πραγματοποιείται σε μια ακόμη χρονιά μεγάλης οικονομικής ύφεσης και οικονομικής συρρίκνωσης τόσο για τις χορηγήσεις- δαπάνες της κεντρικής διοίκησης όσο για τα δημοτικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του δήμου μας. Αντιληπτό σε όλους ότι τα έσοδα και οι χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένες σε σχέση  με άλλες εποχές προς κρίση.

Αυτό όμως δεν δικαιολογεί και τις αδυναμίες και τα λάθη της σημερινής διοίκησης του Δήμου και την δυνατότητα που μας δίνεται από τον Κ.Δ.Κ. για μια άλλη πρόταση , για μια άλλη αξιολόγηση , για μια άλλη προτεραιότητα όπως αυτή κατατέθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού μας συμβουλίου.

Οι βασικές μας παρατηρήσεις οι οποίες διαμόρφωσαν και την τελική μας θέση είναι οι εξής :

Α) Κατά την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος (Υπηρεσία τεχνικών έργων) δεν λάβατε υπόψη τις αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Αφού αυτές δεν ήταν στη διάθεση σας , ούτε διαβιβάστηκαν σε εμάς όταν επίσημα τις ζητήσαμε να μας παραδοθούν. Η απουσία των αποφάσεων από την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος δηλώνει κατηγορηματικά την απαξίωση του θεσμού των κοινοτήτων από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου.

Β) Διαπιστώσαμε την καταστρατήγηση της κοινής υπουργικής απόφασης 23976/22-7-2016 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών Ο.Ε 2017 και των συμπληρωματικών οδηγιών για την ψήφιση τεχνικών προγραμμάτων που σαφέστατα αναφέρει ότι η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος απαιτείται να γίνεται με βάση τις πηγές χρηματοδότηση (ΣΑΤΑ, ίδιοι πόροι κλπ) ανά υπηρεσία πχ τεχνικά έργα αλλά και ανά Δημοτική και τοπική κοινότητα με συγκεκριμένα χρηματικό ποσό – πηγή χρηματοδότησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικό γιατί εύκολα ενημερώνεται ο δημότης για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και αυτονόητα προκύπτει εύκολα η αξιολόγηση. Άρα από τον ψηφισμένο από την πλειοψηφία του Δήμου τεχνικού προγράμματος αναζητούμε δεσμευτικά τεχνικά έργα που θα υλοποιηθούν την επόμενη οικονομική χρονιά και αυτά δεν υπάρχουν και επαφίεται στη Διοίκηση του Δήμου να ερμηνεύσει , να κατανοήσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες για να πράξει και να αυτοσχεδιάσει χωρίς καμία δέσμευση , χωρίς κανένα δημιουργικό προγραμματισμό όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Γι’αυτό εμείς αρνούμαστε αυτή τη λογική, αυτή την φιλοσοφία η οποία καταστρατηγεί την νομιμότητα.

Γ) Στο προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες «Δωρεές» των ενεργειών του Δήμου μας .

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση της «οικίας Δημότση» ως δημοτικό κτίριο που θα στεγάσει το ιστορικό αρχείο του Δήμου σύμφωνα με την βούληση του δωρητή

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση του «κτήματος Δημότση και των χρημάτων που υπάρχουν στην τράπεζα για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου σύμφωνα με την βούληση του Δωρητή.

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση του «κτήματος Φωστίνη» ως πάρκο αθλητισμού και αναψυχής. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες δωρεές που υπάρχουν και σε άλλες κοινότητες πέρα του Κρανιδίου που απαιτούν μέριμνα και αξιοποίηση.

Δ) Στο προτεινόμενο και ψηφισμένο από την πλειοψηφία του ΔΣ τεχνικού προγράμματος δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για συντήρηση και αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων που υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας έτσι ώστε να μειωθούν τα έξοδα του Δήμου από την ενοικίαση κτιρίων για να στεγάσουν δημοτικές υπηρεσίες και κοινοτικές δομές. Μια απλή καταγραφή και αναφορά είναι αναγκαία τόσο να μειωθούν τα έξοδα μας όσο και να συντηρηθούν τα σημαντικά κτίρια που έχει ο Δήμος μας.

Ε)Επίσης παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις , μη υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2016, αφού πηγές χρηματοδότησης πχ ΣΑΤΑ του 2016, παραμένει αδιάθετη περίπου στο σύνολό της. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μικρή χρηματοδότηση αλλά και η μη απορρόφηση των κονδυλίων ή αδυναμία εκτέλεσης των τεχνικών έργων που είχαν προβλέψει και είχαν εγκριθεί.

ΣΤ) Τέλος στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη , καμία αναφορά στα αιτήματα των κοινωνικών φορέων όπως αυτά συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης και το μόνο που υπάρχει ήταν και είναι η προσωπική δέσμευση του Δημάρχου ότι θα ενταχθούν σε μελλοντική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και τον προϋπολογισμό του 2017 ενώ θα μπορούσαν να ενταχθούν στο υπό ψήφιση τεχνικό πρόγραμμα. Μείναμε λοιπόν στις υποσχέσεις και όχι στις δεσμευτικές αποφάσεις , αναμένουμε λοιπόν , πρόγραμμα αναπλάσεων , κυκλοφοριακές παρεμβάσεις , αξιοποίηση και ανάδειξη δημοτικών χώρων και κτλ στο μέλλον.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα επί του τεχνικού προγράμματος του 2017 ότι δεν μπορούσε να έχει τη θετική ψήφο μας και προέκυψε από μια ευκαιριακή και πρόχειρη επεξεργασία που δεν τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία και δεν αξιολόγησε σε όλη την έκταση τις ανάγκες των δημοτών μας.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

 

                        Προς: Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Δ. Σφυρή                            

                         Κοιν.: Γ.Γ.Α.Δ. Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
κ. Διονύσιο Παναγιωτόπουλο.

 

 Θέμα: Επιστροφή του τέλους 80% στους Δημότες – Καταναλωτές ύδρευσης

 Κύριε Δήμαρχε, έχουν περάσει 25 μέρες από την έκδοση της απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, η οποία αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της Βουλής των Ελλήνων και η Διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ δεν έχει συμμορφωθεί επί της συγκεκριμένης απόφασης ώστε να γνωστοποιήσει στους Δημότες, τον τρόπο της επιστροφής του παράνομου τέλους 80% στους καθυστερημένους λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012, 2013 και 2014 για την Ερμιόνη, την Θερμησία και το Ηλιόκαστρο, το οποίο παρανόμως έχει επιβάλλει και προεισπράξει.

Αφού εσείς αγνοήσατε τις αποφάσεις 80/2007 και 148/2008 του Δήμου Ερμιόνης, που με βάσει αυτές θα έπρεπε να εκδώσετε τους καθυστερημένους λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012, 2013 και 2014 για την Ερμιόνη, την Θερμησία και το Ηλιόκαστρο, δίχως το παράνομο χαράτσι του 80%, σας επισυνάπτω αποσπάσματα αυτών,

και σας συνιστώ να συμμορφωθείτε άμεσα με την υπ. αριθμ. 2629/01-11-2016 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, να επιστρέψετε τα ευρώ στους Δημότες και να μην τους κρατάτε σε ομηρεία.

80-2007-a80-2007-b148-2008-b80-2007-c

ΚΡΑΝΙΔΙ 15-11-2016

ΘΕΜΑ : Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΓΜΕ – Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΓΧΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Στο δημοτικό συμβούλιο της Παρασκευής στις 11 Νοεμβρίου ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής έφερε ως έκτακτο θέμα που δεν είχε εισαχθεί στην ημερήσια διάταξη την αποδοχή της μελέτης του ΙΓΜΕ και την επικαιροποίηση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου σχετικά με την αποκατάσταση του χώρου ΧΑΔΑ Διδύμων και του χώρου της δεματοποίησης. Μια μελέτη η οποία στάλθηκε ηλεκτρονικά στους επικεφαλής των παρατάξεων την ίδια μέρα , την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016, λίγες ώρες πριν συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Η θέση μου στο δημοτικό συμβούλιο ήταν ξεκάθαρη , το μόνο που έπρεπε να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση με κατεπείγοντα χαρακτήρα , είναι η αποδοχή της μελέτης, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που είχαμε υπογράψει μεταξύ του ΙΓΜΕ και του Δήμου Ερμιονίδας και η δρομολόγηση της πληρωμής της από την οικονομική υπηρεσία.

Επίσης πρότεινα να συγκληθεί άμεσα το δημοτικό συμβούλιο εντός της εβδομάδας που διανύουμε , να παρουσιαστεί η μελέτη επίσημα από τους μελετητές και η διοίκηση του Δήμου να προτείνει τις περαιτέρω ενέργειες, να εισηγηθεί πως θα αξιοποιηθεί η μελέτη αυτή προς όφελος της τοπικής κοινωνίας ιδιαίτερα των τοπικών κοινοτήτων Διδύμων και Φούρνων.

Αντί όμως να πραγματοποιηθούν τα αυτονόητα και τα λογικά η δημοτική αρχή με την διαρκή της σύγχυση ξεκίνησε για μια ακόμη φορά , να κατηγορεί την αντιπολίτευση , να παραποιεί την αλήθεια και να βγάζει εύκολα συμπεράσματα «ότι ο Λάμπρου θέλει την διατήρηση των χωματερών και ο Τόκας θέλει δημιουργία ΧΥΤΑ στα Δίδυμα». Εύκολα λοιπόν διαπιστώνουμε ότι με  αυτήν την διαρκή σύγχυση που διακατέχετε  ξεχνά να αναφέρει ποιος δημιούργησε το ανάθεμα του δεματοποιητή , ποιος προχώρησε σε δεματοποίηση των σύμμεικτων απορριμμάτων χωρίς προορισμό , ποιος ή ποιοι στην παρούσα δημοτική περίοδο χωρίς τις κατάλληλες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις στα πλαίσια του προγράμματος αποκατάστασης των ΧΑΔΑ ήθελαν να θάψουν χωρίς ενημέρωση του δημοτικού συμβουλίου τα δεματοποιημένα σύμμεικτα απορρίμματα στον ίδιο χώρο και στην «ζούλα».

Για αυτό καταθέτουμε στο δημόσιο διάλογο τις προτάσεις μας μετά την ολοκλήρωση της μελέτης του ΙΓΜΕ , μιας μελέτης που είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας τον Μάρτιο του 2016 και  γι’ αυτό λοιπόν ζητάμε και προτείνουμε

Α) Να παρουσιαστεί η μελέτη του ΙΓΜΕ από τους μελετητές σε ειδική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Δήμος μας , με δυνατότητα απάντησης ερωτήσεων όλων των ενδιαφερομένων.

Β) Σε ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η διοίκηση του δήμου να παρουσιάσει την πρόταση της και για την αποκατάσταση του χώρου της δεματοποιήσης , με την παρουσίαση νέας εγκεκριμένης μελέτης η οποία θα συνταχθεί μετά τα συμπεράσματα της μελέτης του ΙΓΜΕ.

Γ) Ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου της 11 Νοεμβρίου 2016 περί επικαιροποιήσεων παλαιών μελετών και αποφάσεων  που συντάχθηκαν την Άνοιξη του 2016 και χωρίς να διαθέτουν το επιστημονικό υπόβαθρο της τελευταίας μελέτης του ΙΓΜΕ.

Δ) Η Περιφέρεια Πελοποννήσου να αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες μετά από αυτές τις τελευταίες εξελίξεις και να καταθέσει την συνολική πρόταση της για πλήρη αποκατάσταση του χώρου του Σταυρού Διδύμων εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από την ίδια , λαμβάνονται όμως υπόψη τα νέα δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν από την τελευταία μελέτη του ΙΓΜΕ. Επίσης να λάβει υπόψη τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής και των περιβαλλοντικών σωματείων για την αυστηροποίηση των προϋποθέσεων εκτέλεσης οποιουδήποτε ολοκληρωμένου έργου.

Ε) Τέλος να εξετάσουμε την τύχη του μηχανήματος του δεματοποίητη. Το αίτημα της απομάκρυνση από το χώρο είναι το ζητούμενο, γιατί η τοποθέτηση – λειτουργία του δεματοποιητή προκάλεσε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό και οικονομικό έγκλημα για το Δήμο μας και για την τοπική κοινωνία.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι 9/11/2016

ΠΟΙΟΣ ΦΤΑΙΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ

 Την προηγούμενη εβδομάδα με δελτίο τύπου του Προέδρου της ΔΕΥΑΕΡ κ. Ι. Πάλλη μας γνωστοποιήθηκε η πορεία των μεγάλων έργων για το Δήμο μας, για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι και την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στο Κρανίδι, στο Πορτοχέλι και στην Κοιλάδα. Τα έργα θεωρούνται χαμένα γιατί στο μεν πρώτο ο εργολάβος κηρύχθηκε σε πτώχευση και στο δεύτερο έργο ο εργολάβος έχει ζητήσει διακοπή της σύμβασης του έργου. Για την εξέλιξη αυτή, προσωπικά σας είχα ζητήσει να συζητηθεί το θέμα σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και είχα προβεί σε διατύπωση ερωτήσεων ζητώντας στοιχεία τόσο σε επίπεδο Δήμου όσο και σε επίπεδο Π.Ε Αργολίδας. Επίσης είχαμε επίκαιρες ερωτήσεις των Βουλευτών Αργολίδας για την πορεία των συγκεκριμένων έργων.

Παρόλα αυτά έχουμε βρεθεί σε ένα νέο αδιέξοδο και κάποιος πρέπει να απαντήσει ποιος φταίει για την εξέλιξη αυτή, ποιος έχει την ευθύνη τόσο για τις πράξεις του όσο για τις παραλείψεις του. Κανείς δε θα απολογηθεί που για δεύτερη φορά κινδυνεύει να χαθεί το αναγκαίο για όλους τους δημότες έργο της αποχέτευσης.

Κάποτε ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής έριξε τις ευθύνες σε υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου και σε υπάλληλο της ΔΕΥΑΚ που χάθηκε η χρηματοδότηση του έργου από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα δε μας εξηγεί κανένας ποιος φταίει για τη μη εκτέλεση των έργων και τη φυγή του εργολάβου της αποχέτευσης.

Μήπως φταίει η Κυβέρνηση που δεν χρηματοδότησε από το ειδικό χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το συγκεκριμένο έργο;

Μήπως φταίνε οι υπηρεσίες της Π.Ε. Αργολίδας που δεν έδειξαν το απαραίτητο ζήλο για την εκτέλεση του έργου;

Μήπως φταίει η σημερινή διοίκηση του Δήμου μας που δε διεκδίκησε, δεν κινητοποίησε τον κόσμο, τους δημότες για να ζητήσουμε όλοι μαζί την άμεση έναρξη εργασιών με την ανάλογη ροή χρηματοδότησης;

Μήπως φταίει  ο εργολάβος ή οι εργολάβοι που κορόιδεψαν τις Υπηρεσίες με τις οικονομικές προσφορές χωρίς να διαθέτουν τη βούληση και τη θέληση να εκτελέσουν αυτά τα σημαντικά έργα;

Μήπως φταίει ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής ή ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ κ. Δ. Πάλλης για αυτή την εξέλιξη των έργων;

Θα ήταν ενδιαφέρον να μας καταθέσουν την αλληλογραφία τους σχετικά με τις ενέργειες που πραγματοποίησαν για να σώζουν τα παραπάνω έργα για να εξασφαλίσουν την άμεση εκτέλεση εργασιών. ΄Εχουν ήσυχη την συνείδησή τους ότι έπραξαν το καθήκον τους; Αναμένω με ενδιαφέρον την εξέλιξη της υπόθεσης και επιτέλους να μάθουμε ποιος φταίει που χάνονται σημαντικά έργα για τον τόπο μας, για το Δήμο μας.

Πάντως για τον ιστορικό του μέλλοντος αξίζει να αναφέρω ότι ως Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Κρανιδίου και ως Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας είχα τη μεγάλη τιμή στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουμε ομόφωνα για την ένταξη μεγάλων έργων σε χρηματοδοτικά προγράμματα ενώ κάποιοι άλλοι που κατέχουν ευθύνες και αξιώματα έχουν μοίρα να χάνουν την εκτέλεση των έργων και να διαχειρίζονται την ατυχία τους και την ανικανότητά τους.

Ζητάμε απαντήσεις, καθαρές κουβέντες για να κοιτάξουμε τους δημότες στα μάτια και να τους πούμε ποιός φταίει για τα χαμένα μεγάλα έργα, για τις χαμένες ευκαιρίες που έχουμε για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής των δημοτών μας.

 

Τάσος Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

ΚΡΑΝΙΔΙ 9/11/2016

ΠΡΟΣ

                                                               – Πρόεδρο Οικ. Επιτροπής Δήμ. Ερμιονίδας

             κ. Ι. Αντωνόπουλο

Κοινοποίηση

                          – Πρόεδρο ΔΣ κ. Α. Δημαράκη

             – Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ : Προβλεπόμενα έσοδα – χρηματοδοτήσεις για το Οικονομικό Έτος  2017- σύνταξη τεχνικού προγράμματος.

Κύριε Πρόεδρε

Λάβαμε πρόσκληση σύγκλισης δημοτικού συμβουλίου για την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και μέσα στην ημερήσια διάταξη είναι και η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2017 για να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος απαιτείται να μας παραδώσετε τα εξής έγγραφα

  1. Την γνωμοδότηση – πρακτικό της επιτροπής διαβούλευσης
  2. Τις αποφάσεις των Συμβουλίων για το τεχνικό πρόγραμμα των δημοτικών κοινοτήτων Κρανιδίου-Ερμιόνης-Πορτοχελίου
  3. Τις αποφάσεις των Συμβουλίων για το τεχνικό πρόγραμμα των τοπικών κοινοτήτων Κοιλάδας-Διδύμων –Φούρνων-Ηλιοκάστρου –Θερμησίας.

Και το κυριότερο τις πηγές χρηματοδότησης – έσοδα με βάση τα οποία συντάξατε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα και συγκεντρωτικά

  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου
  2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από την κρατική επιχορήγηση –ΣΑΤΑ (προηγούμενων χρόνων και της επόμενης χρονιάς)
  3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαίσια συγχρηματοδοτήσεων με την ελληνική πολιτεία
  4. Ποιες είναι οι συνολικές πηγές χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από τρίτους πχ. Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΕΑΑ κλπ
  5. Ποια είναι τα έσοδα που προέρχονται από επιχειρησιακά προγράμματα δράσεων Υπουργείων και Οργανισμών.

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να αξιολογήσουμε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος με βάση τις αποφάσεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αλλά και τις άμεσες ανάγκες των δημοτών μας.

Επίσης απαιτείται από εσάς να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες σας με βάση τα οικονομικά στοιχεία και την προτεραιότητα των αναγκών .

Αναμένουμε άμεσα να μας παραδώσετε τα ανωτέρω για να διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στα πλαίσια ψήφισης του τεχνικού προγράμματος.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΚΡΑΝΙΔΙ 09/11/2016

ΠΡΟΣ :    

                                               – Πρόεδρο Δ.Κ. Ερμιόνης κ. Χ. Δάγκλη

                                                                 – Πρόεδρο Τ.Κ. Ηλιοκάστρου κ. Α. Στάθη

                                                          – Πρόεδρο Τ.Κ Θερμησίας κ. Π.Σαραντόπουλο

                                        – Μέλη Συμβουλίων  Δ.Κ. Ερμιόνης,

                                       Τ.Κ.Ηλιοκάστρου,Τ.Κ. Θερμησίας

 

ΘΕΜΑ : Επιστροφή του τέλους 80% στους δημότες του πρώην Δήμου Ερμιόνης για τους καθυστερούμενους λογαριασμούς 2012-2013-2014.

 

Κύριοι

Συνάδελφοι σε επόμενη συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας σας απαιτείται να συζητήσετε και να προχωρήσετε σε λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή στους δημότες του τέλους 80% για παλαιούς – καθυστερημένους λογαριασμούς ύδρευσης των ετών 2012-2013-2014 για τον παλαιό Δήμο Ερμιόνης (Κοινότητες Ερμιόνης , Ηλιοκάστρου, Θερμησίας) βάση του υπηρεσιακού εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών το οποίο σας επισυνάπτω.

Επίσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου με Αρ. Πρωτ. 47698/3029/7-7-2015 στο οποίο αναφέρετε ότι έπρεπε να εφαρμοστούν οι αποφάσεις 80/2007 και 148/2008 του πρώην Δήμου Ερμιόνης σχετικά με την τιμολόγηση της κατανάλωσης του νερού που η ΔΕΥΑΕΡ έπρεπε να εφαρμόσει για τους καθυστερημένους λογαριασμούς των προηγούμενων ετών 2012-2013-2014.

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Κρανίδι 2/11/2016

ΠΡΟΣ :

                                                            – Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Δήμ. Ερμιονίδας

                          – Αντιδήμαρχο κ. Ι. Αντωνόπουλο

ΚΟΙΝ. :

                                                           – Οικονομική Υπηρεσία Δήμου Ερμιονίδας

 

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 Κύριε Πρόεδρε,

από εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα πληροφορήθηκα σε παραπολιτικό σχόλιο της ότι αν και είναι στη λίστα των εφημερίδων που σύμφωνα με το Υπουργείο έχει τη δυνατότητα δημοσιεύσεων και προκηρύξεων, ο Δήμος μας παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία και δεν στέλνει τα δύο τελευταία χρόνια (2015-2016) ούτε δημοσιεύσεις, ούτε προκηρύξεις έργων και διαγωνισμών.

Με την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου της μειοψηφίας και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ζητώ να μου παραδώσετε τα εξής:

Α) Για τα έτη 2015-2016 αναλυτικό πίνακα ποσού δημοσιεύσεων και προκηρύξεων για όλες τις εφημερίδες (ημερήσιες και εβδομαδιαίες) του Νομού μας με τα αντίστοιχα παραστατικά.

Β) Σχετική νομοθεσία που προβλέπει την υποχρεωτικότητα της συνεργασίας του Δήμου με όλες τις εφημερίδες που είναι στην αντίστοιχη νόμιμη λίστα του Υπουργείου Τύπου.

Γ) Αντίγραφο του προϋπολογισμού για τα ποσά που δαπανήθηκαν τα οικονομικά έτη 2015-2016 και αφορούν τον κωδικό των δημοσιεύσεων, προκηρύξεων και ανακοινώσεων.

Κύριε Αντιδήμαρχε,

Είναι συνταγματικό δικαίωμα ο εκδότης της εφημερίδας «Αργολική Ανάπτυξη» να ζητάει την τήρηση της νομιμότητας και η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας σε συνεργασία με την οικονομική Υπηρεσία απαιτείται να την εφαρμόσει. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης που διανύει η πατρίδα μας ,οι οικονομικοί αποκλεισμοί  από όποιον και αν προέρχονται δεν είναι δείγμα ούτε πολιτισμού ούτε δείγμα κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι σε επαγγελματίες – πολίτες.

Ζητώ να μάθω τι συμβαίνει, αν αληθεύει αυτή η σημαντική καταγγελία. Είναι θέμα δημοκρατίας η τήρηση της νομιμότητας, η δίκαιη μεταχείριση των ανθρώπων των ΜΜΕ, η κατάργηση των εξαρτήσεων και της καθοδηγούμενης πληροφόρησης από όποιον και αν προέρχεται. Επειδή πιστεύω στη δημοκρατική σου ευαισθησία ζητώ να μου παραδώσετε τα στοιχεία και φυσικά αν ισχύει η καταγγελία να αναθεωρήσετε άμεσα την πολιτική σας και να τηρήσετε την νομιμότητα. Για να μην υπάρχουν εις βάρος σας αλλά και των άλλων μελών της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και των Υπηρεσιών του Δήμου μας δυσάρεστες εξελίξεις – αστικές και ποινικές τιμωρίες.

 

Τάσος Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Κρανίδι 31/10/2016

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΜΑΖΕΥΤΕΙΤΕ….ΔΕ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΔΥΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ερμιονίδας για το οικονομικό έτος 2016 ο Δήμαρχος κ. Δ. Σφυρής εισηγήθηκε την αναγκαιότητα ο Δήμος μας να αποκτήσει ένα νέο δημαρχιακό αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, πιο οικονομικό, αφού θα καίει πετρέλαιο και θα αντικαταστήσει το προηγούμενο, το οποίο είναι αυτοκίνητο 15ετίας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Αντιπολίτευσης δεν αρνήθηκαν αυτή την αναγκαιότητα και ψήφισαν την εισήγηση, οι οποίοι όμως δεν είχαν καμία ενημέρωση για την επιλογή τύπου αυτοκινήτου από το Δήμαρχο, ήταν μία προσωπική του απόφαση.

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να κυκλοφορούν ταυτόχρονα δύο δημαρχιακά αυτοκίνητα, το ένα το καινούριο από το Δήμαρχο κ. Δ. Σφυρή και το δεύτερο το παλιό από την Αντιδήμαρχο κ. Κ. Φωστίνη. Αυτό δεν προβλέπεται από καμία διάταξη, από κανένα κανονισμό. Έτσι θα κάνουμε οικονομία; Τι πρότυπα δείχνετε στους δημότες; Σε παλαιότερο δελτίο τύπου σας έχω επισημάνει ότι τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα δε μπορούν να χρησιμοποιούνται για προσωπική, επαγγελματική και οικογενειακή χρήση. Δε μπορούν να μεταφέρουν εμπορεύματα, να κυκλοφορούν απογευματινές και βραδινές ώρες. Να βρίσκονται έξω από τα σπίτια σας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το παλιό δημαρχιακό αυτοκίνητο απαιτείται να παροπλιστεί και να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Μη μας αναγκάζετε να προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες που θα τινάξουν στον αέρα τον προϋπολογισμό των καυσίμων.

Μαζευτείτε λοιπόν και σας καλώ να εφαρμόσετε την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την χρήση υπηρεσιακών αυτοκινήτων στους ΟΤΑ.

Μαζευτείτε λοιπόν και μην προκαλείτε τους δημότες μας γιατί πολλές φορές και ιδιαίτερα χθες στην Ερμιόνη, το παλιό δημαρχιακό αυτοκίνητο είχε παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αφού είχε παρκάρει σε σημείο που απαγορευόταν η στάση και η στάθμευση.

Μαζευτείτε λοιπόν. Δεν έχουμε δύο Δημάρχους για να έχουμε δύο δημαρχιακά αυτοκίνητα. Σεβαστείτε το δημοτικό χρήμα σε μία δύσκολη περίοδο για τον τόπο μας και την πατρίδα μας.

Μαζευτείτε λοιπόν. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα και έχετε σε υπηρεσιακά αυτοκίνητα άτομα του οικογενειακού σας περιβάλλοντος και η χρήση γίνεται για οικογενειακούς – κοινωνικούς λόγους θα υπάρχουν σοβαρές αστικές, ποινικές και διοικητικές ευθύνες. Σας προστατεύω που ασκώ αυτή την σκληρή κριτική για το δικό σας καλό και για το δημοτικό συμφέρον.

Μαζευτείτε λοιπόν. Την περίοδο που πιέζετε τους δημότες να πληρώσουν τα δημοτική τέλη, την χρήση του νερού δε μπορείτε να δείχνετε αυτή την συμπεριφορά. Σε κανένα Δήμο δεν κυκλοφορούν, δεν χρησιμοποιούνται δύο δημαρχιακά αυτοκίνητα.

Λοιπόν δείξτε σοβαρότητα για να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος προς όφελος των δημοτών μας και επιτέλους ήταν μία δέσμευσή σας ως υποψήφιος Δήμαρχος για σωστή και μη σπάταλη χρήση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων.

 

Τάσος Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της παράταξης

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»