ΚΡΑΝΙΔΙ 9/11/2016

ΠΡΟΣ

                                                               – Πρόεδρο Οικ. Επιτροπής Δήμ. Ερμιονίδας

             κ. Ι. Αντωνόπουλο

Κοινοποίηση

                          – Πρόεδρο ΔΣ κ. Α. Δημαράκη

             – Οικονομική Υπηρεσία

ΘΕΜΑ : Προβλεπόμενα έσοδα – χρηματοδοτήσεις για το Οικονομικό Έτος  2017- σύνταξη τεχνικού προγράμματος.

Κύριε Πρόεδρε

Λάβαμε πρόσκληση σύγκλισης δημοτικού συμβουλίου για την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και μέσα στην ημερήσια διάταξη είναι και η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος για το οικονομικό έτος 2017 για να έχουμε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα για την ψήφιση του τεχνικού προγράμματος απαιτείται να μας παραδώσετε τα εξής έγγραφα

  1. Την γνωμοδότηση – πρακτικό της επιτροπής διαβούλευσης
  2. Τις αποφάσεις των Συμβουλίων για το τεχνικό πρόγραμμα των δημοτικών κοινοτήτων Κρανιδίου-Ερμιόνης-Πορτοχελίου
  3. Τις αποφάσεις των Συμβουλίων για το τεχνικό πρόγραμμα των τοπικών κοινοτήτων Κοιλάδας-Διδύμων –Φούρνων-Ηλιοκάστρου –Θερμησίας.

Και το κυριότερο τις πηγές χρηματοδότησης – έσοδα με βάση τα οποία συντάξατε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος.

Συγκεκριμένα και συγκεντρωτικά

  1. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από ιδίους πόρους του Δήμου
  2. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από την κρατική επιχορήγηση –ΣΑΤΑ (προηγούμενων χρόνων και της επόμενης χρονιάς)
  3. Ποιο είναι το συνολικό ποσό χρηματοδότησης που προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα στα πλαίσια συγχρηματοδοτήσεων με την ελληνική πολιτεία
  4. Ποιες είναι οι συνολικές πηγές χρηματοδοτήσεων που προέρχονται από τρίτους πχ. Υπουργείο Εσωτερικών, ΕΕΑΑ κλπ
  5. Ποια είναι τα έσοδα που προέρχονται από επιχειρησιακά προγράμματα δράσεων Υπουργείων και Οργανισμών.

Τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία είναι απαραίτητα για να αξιολογήσουμε το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος με βάση τις αποφάσεις των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων αλλά και τις άμεσες ανάγκες των δημοτών μας.

Επίσης απαιτείται από εσάς να μας παρουσιάσετε τις προτεραιότητες σας με βάση τα οικονομικά στοιχεία και την προτεραιότητα των αναγκών .

Αναμένουμε άμεσα να μας παραδώσετε τα ανωτέρω για να διαθέτουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα στα πλαίσια ψήφισης του τεχνικού προγράμματος.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας