Kρανίδι 29/11/2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΟΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ Ο.Ε. 2017 Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΑΣ ΨΗΦΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου , ήταν θέμα της ημερήσιας διάταξης , η ψήφιση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας. Κατά την συζήτηση και λήψη απόφασης παρουσιάστηκαν οι θέσεις μας και οι παρατηρήσεις μας ή οποίες διαμόρφωσαν και την τελική  μας στάση να καταψηφίσουμε το μέρος του προγράμματος που αφορούσε τα τεχνικά έργα και να υπερψηφίσουμε το μέρος του προγράμματος που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Δήμος για το επόμενο έτος στους τομείς του πράσινου , του αθλητισμού , πολεοδομίας , των νεκροταφείων κτλ , υπηρεσίες- δαπάνες που προβλέπονται σταθερά και διαχρονικά σε κάθε τεχνικό πρόγραμμα.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι είναι αντικειμενικά παραδεκτό ότι η διαμόρφωση του φετινού τεχνικού προγράμματος πραγματοποιείται σε μια ακόμη χρονιά μεγάλης οικονομικής ύφεσης και οικονομικής συρρίκνωσης τόσο για τις χορηγήσεις- δαπάνες της κεντρικής διοίκησης όσο για τα δημοτικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις του δήμου μας. Αντιληπτό σε όλους ότι τα έσοδα και οι χρηματοδοτήσεις είναι περιορισμένες σε σχέση  με άλλες εποχές προς κρίση.

Αυτό όμως δεν δικαιολογεί και τις αδυναμίες και τα λάθη της σημερινής διοίκησης του Δήμου και την δυνατότητα που μας δίνεται από τον Κ.Δ.Κ. για μια άλλη πρόταση , για μια άλλη αξιολόγηση , για μια άλλη προτεραιότητα όπως αυτή κατατέθηκε στην συνεδρίαση του Δημοτικού μας συμβουλίου.

Οι βασικές μας παρατηρήσεις οι οποίες διαμόρφωσαν και την τελική μας θέση είναι οι εξής :

Α) Κατά την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος (Υπηρεσία τεχνικών έργων) δεν λάβατε υπόψη τις αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων. Αφού αυτές δεν ήταν στη διάθεση σας , ούτε διαβιβάστηκαν σε εμάς όταν επίσημα τις ζητήσαμε να μας παραδοθούν. Η απουσία των αποφάσεων από την σύνταξη του τεχνικού προγράμματος δηλώνει κατηγορηματικά την απαξίωση του θεσμού των κοινοτήτων από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου.

Β) Διαπιστώσαμε την καταστρατήγηση της κοινής υπουργικής απόφασης 23976/22-7-2016 παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμών Ο.Ε 2017 και των συμπληρωματικών οδηγιών για την ψήφιση τεχνικών προγραμμάτων που σαφέστατα αναφέρει ότι η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος απαιτείται να γίνεται με βάση τις πηγές χρηματοδότηση (ΣΑΤΑ, ίδιοι πόροι κλπ) ανά υπηρεσία πχ τεχνικά έργα αλλά και ανά Δημοτική και τοπική κοινότητα με συγκεκριμένα χρηματικό ποσό – πηγή χρηματοδότησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικό γιατί εύκολα ενημερώνεται ο δημότης για τα έργα που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν και αυτονόητα προκύπτει εύκολα η αξιολόγηση. Άρα από τον ψηφισμένο από την πλειοψηφία του Δήμου τεχνικού προγράμματος αναζητούμε δεσμευτικά τεχνικά έργα που θα υλοποιηθούν την επόμενη οικονομική χρονιά και αυτά δεν υπάρχουν και επαφίεται στη Διοίκηση του Δήμου να ερμηνεύσει , να κατανοήσει και να αξιολογήσει τις ανάγκες για να πράξει και να αυτοσχεδιάσει χωρίς καμία δέσμευση , χωρίς κανένα δημιουργικό προγραμματισμό όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Γι’αυτό εμείς αρνούμαστε αυτή τη λογική, αυτή την φιλοσοφία η οποία καταστρατηγεί την νομιμότητα.

Γ) Στο προτεινόμενο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη να αξιοποιήσουμε τις μεγάλες «Δωρεές» των ενεργειών του Δήμου μας .

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση της «οικίας Δημότση» ως δημοτικό κτίριο που θα στεγάσει το ιστορικό αρχείο του Δήμου σύμφωνα με την βούληση του δωρητή

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση του «κτήματος Δημότση και των χρημάτων που υπάρχουν στην τράπεζα για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου σύμφωνα με την βούληση του Δωρητή.

-καμία αναφορά και πρόβλεψη για την αξιοποίηση του «κτήματος Φωστίνη» ως πάρκο αθλητισμού και αναψυχής. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες δωρεές που υπάρχουν και σε άλλες κοινότητες πέρα του Κρανιδίου που απαιτούν μέριμνα και αξιοποίηση.

Δ) Στο προτεινόμενο και ψηφισμένο από την πλειοψηφία του ΔΣ τεχνικού προγράμματος δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για συντήρηση και αξιοποίηση δημοτικών κτιρίων που υπάρχουν σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας έτσι ώστε να μειωθούν τα έξοδα του Δήμου από την ενοικίαση κτιρίων για να στεγάσουν δημοτικές υπηρεσίες και κοινοτικές δομές. Μια απλή καταγραφή και αναφορά είναι αναγκαία τόσο να μειωθούν τα έξοδα μας όσο και να συντηρηθούν τα σημαντικά κτίρια που έχει ο Δήμος μας.

Ε)Επίσης παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις , μη υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος του 2016, αφού πηγές χρηματοδότησης πχ ΣΑΤΑ του 2016, παραμένει αδιάθετη περίπου στο σύνολό της. Άρα το πρόβλημα δεν είναι μόνο η μικρή χρηματοδότηση αλλά και η μη απορρόφηση των κονδυλίων ή αδυναμία εκτέλεσης των τεχνικών έργων που είχαν προβλέψει και είχαν εγκριθεί.

ΣΤ) Τέλος στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017 δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη , καμία αναφορά στα αιτήματα των κοινωνικών φορέων όπως αυτά συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν στην συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης και το μόνο που υπάρχει ήταν και είναι η προσωπική δέσμευση του Δημάρχου ότι θα ενταχθούν σε μελλοντική τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και τον προϋπολογισμό του 2017 ενώ θα μπορούσαν να ενταχθούν στο υπό ψήφιση τεχνικό πρόγραμμα. Μείναμε λοιπόν στις υποσχέσεις και όχι στις δεσμευτικές αποφάσεις , αναμένουμε λοιπόν , πρόγραμμα αναπλάσεων , κυκλοφοριακές παρεμβάσεις , αξιοποίηση και ανάδειξη δημοτικών χώρων και κτλ στο μέλλον.

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα επί του τεχνικού προγράμματος του 2017 ότι δεν μπορούσε να έχει τη θετική ψήφο μας και προέκυψε από μια ευκαιριακή και πρόχειρη επεξεργασία που δεν τήρησε την προβλεπόμενη διαδικασία και δεν αξιολόγησε σε όλη την έκταση τις ανάγκες των δημοτών μας.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας