Πέμπτη 23/03/2017

 

                       Προς Πρόεδρο Οικονομικής

Επιτροπής Δήμου Ερμιονίδας

κ. Ι. Αντωνόπουλο

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κύριε Πρόεδρε

Υποβάλω και γραπτώς το αίτημα μου οι τακτικές συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας για την δημοτική περίοδο Μάρτιος  2017 μέχρι  Αύγουστο του 2019 να μη ορίζονται για ημέρα Παρασκευή , δεν μπορώ να συμμετάσχω γιατί θα απουσιάζω για επαγγελματικούς- εκπαιδευτικούς λόγους από την Ερμιονίδα. Επίσης η ώρα της συνεδρίασης για τις υπόλοιπες ημέρες της εβδομάδας να είναι (12:00-13:00) το μεσημέρι και όχι νωρίτερα το πρωί.

Αναμένω να ανταποκριθείτε στο αίτημα μου και να συμβάλετε έτσι στην παρουσία εκπροσώπου της μειοψηφίας στις κρίσιμες – τακτικές συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής.

Αξίζει να σας επισημάνω ότι η οικονομική επιτροπή είναι από τα πιο κρίσιμα και σημαντικά όργανα διοίκησης του Δήμου και έχετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε την παρουσία όλων των μελών στις συνεδριάσεις και ιδιαίτερα των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης του Δήμου Ερμιονίδας.

Ελπίζω ότι έχετε κατανοήσει το αίτημα μου, αναμένω την αποδοχή του για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της οικονομικής επιτροπής.

Η παρούσα επιστολή θα κατατεθεί και θα πρωτοκολληθεί στο Δήμο Ερμιονίδας και θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο.

 

Για τη Δημοτική Παράταξη

«Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας»

Ο επικεφαλής

Τάσος Γ. Λάμπρου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας