ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Κρανίδι, 2 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ο κανονισμός καθαριότητας και η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας»

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν και η ψήφιση του νέου κανονισμού καθαριότητας του Δήμου μας. Στα πλαίσια εφαρμογής του «νέου μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων».
Το θέμα όμως τελικά αναβλήθηκε κατόπιν παρέμβασης του Δ.Σ., καθώς ο επικεφαλής της παράταξής μας κ. Τάσος Λάμπρου τόνισε στο Προεδρείο του Δ.Σ., στο Δήμαρχο και στα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι για να είναι «νόμιμη» η ψήφιση του κανονισμού καθαριότητας, έπρεπε να είχε προηγηθεί ανάλογη απόφαση με το ίδιο θέμα τόσο στην οικονομική επιτροπή όσο και στην επιτροπή ποιότητας ζωής του Δήμου μας, σύμφωνα με τον κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Ν.3463/2006 και με τον Ν. 3852/2010 (πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως προβλέπεται για την ψήφιση κανονισμών και κανονιστικών πράξεων.
Επομένως η αναβολή δόθηκε γιατί δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία και δεν «χαρίστηκε» από τον Δήμαρχο κ. Δ. Σφυρή για να δοθεί περισσότερος χρόνος ώστε να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και οι δημότες στα πλαίσια διεύρυνσης του χρόνου διαβούλευσης. Για μία ακόμη φορά, η δημοτική αρχή του Δήμου Ερμιονίδας έδειξε ότι δεν τηρεί την νομιμότητα των διαδικασιών και δείχνει μία μεγάλη προχειρότητα στο να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα είναι άκυρες και θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Δήμου με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα όλων των δημοτών.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
Άρθρο 72 του Ν.3852/10 Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής.
– Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου.
– Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων εισφορών.
Άρθρο 73 Ν.3852/10 Αρμοδιότητες Επιτροπής ποιότητας ζωής.
– Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
– Το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79-82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στην περίπτωσή μας, άρθρο 79 του Ν.3463/2006.
Οι κανονιστικές αποφάσεις θέτουν κανόνες:
– Για την τήρηση της καθαριότητας σε κοινόχρηστους και ιδιωτικούς υπαίθριους χώρους.
Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί σοβαρά με τη διοίκηση του Δήμου και να αφήσει μακριά από τη δημοτική ζωή τους όρους «γηπέδου» που εύκολα χρησιμοποιεί. Σας έχουμε και άλλες φορές πει ότι θα ασκήσουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα το θεσμικό μας ρόλο της άσκησης ελέγχου στη Δημοτική Αρχή και του ελέγχου για την εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας παντού και πάντα σε όλα τα όργανα διοίκησης του Δήμου.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Τάσος Λάμπρου μας τόνισε « θα μάθουν να τηρούν και να εφαρμόζουν την νομιμότητα, η λειτουργία του Δήμου προϋποθέτει σοβαρότητα, συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες, προτεραιότητες και γνώση του αντικειμένου. Ασκούμε και θα ασκήσουμε με επιτυχία τον θεσμικό μας ρόλο. Είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους δημότες του Δήμου μας».

Το Γραφείο Τύπου της Παράταξης

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ Τετάρτη 08/10/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Α. Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ

Μετά την έναρξη της νέας δημοτικής περιόδου συνεδρίασε το νέο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερμιονίδας σε δύο τακτικές συνεδριάσεις, μέσα στην ημερήσια διάταξη και των δύο, υπήρχε θέμα σχετικά με το «Τουριστικό καταφύγιο Πορτοχελίου». Στην πρώτη συνεδρίαση συζητήθηκε η εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για την αξιολόγηση των τεχνικών φακέλων και ευρύτερα η αξιολόγηση όλης της διαγωνιστικής διαδικασίας. Στη δεύτερη πραγματοποιήθηκε το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς από τη μοναδική εταιρεία που παρέμεινε στη διαγωνιστική διαδικασία και συγκεκριμένα από τη «Μαρίνα Ερμιόνης Α.Ε».
Και στις δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου η παράταξή μας ψήφισε «παρών», δηλαδή έδωσε αρνητική ψήφο για τους εξής λόγους:
Α) Γιατί και οι δύο εταιρείες που συμμετείχαν στη διαγωνιστική διαδικασία είχαν ελλιπείς φακέλους, δεν κάλυπταν όλους τους όρους της προκήρυξης. Υπήρχε το δίλημμα της επανάληψης της διαδικασίας με το φόβο της ακύρωσης του έργου ή να προχωρήσουμε με την εταιρεία που είχε τα λιγότερα προβλήματα με το φόβο της παραβίασης της νομιμότητας. Ως δημοτικοί σύμβουλοι κρίναμε ότι προέχει η αρχή της νομιμότητας χωρίς καμία έκπτωση ανεξάρτητα ποιός είναι αυτός, ποιοί είναι αυτοί.
Β) Η εταιρεία που έμεινε στην διαγωνιστική διαδικασία είναι «η γνωστή-άγνωστη» μαρίνα Ερμιόνης Α.Ε. Είναι λοιπόν ή ίδια που έχει αναλάβει να κατασκευάσει και τη μαρίνα Ερμιόνης από το 2006-2007 και μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιήσει το παραμικρό. Τζάμπα τα εγκαίνια, οι δεξιώσεις, οι αγιασμοί που έγιναν από την εταιρεία και από τον πρώην Δήμο Ερμιόνης. Τώρα η ίδια εταιρεία ανέλαβε να κατασκευάσει το τουριστικό καταφύγιο Πορτοχελίου.
Φυσικά και υπάρχει σοβαρή έλλειψη αξιοπιστίας για την υλοποίηση αυτής της επένδυσης. Πάντως με την στάση μας και την «κατά πλειοψηφία» λήψη απόφασης από το Δ.Σ. διευκολύνουμε τη διοίκηση του Δήμου να τους μεταβιβάσει το μεγάλο κενό αξιοπιστίας που έχει η παρούσα εταιρεία στην κοινή γνώμη όλης της Ερμιονίδας και να πιέσει την άμεση υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.
Γ) Επίσης γνωρίζουμε , κυρίως γνωρίζω με την παλιά ιδιότητα του Προέδρου του Δ.Σ. της δημοτικής περιόδου 2011-2014 ότι στην εταιρεία «Μαρίνα Ερμιόνης Α.Ε» υπάρχει μία μεγάλη δικαστική διαμάχη μετόχων στην οποία συμμετείχε ο Δήμος μας, η οποία ακόμα βρίσκεται στις αίθουσες των δικαστηρίων και δεν ξέρουμε αυτή η διαμάχη που θα καταλήξει, άλλο ένα σημείο αναξιοπιστίας.
Συμπερασματικά
1) Ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο απαραίτητο για την τουριστική εικόνα της περιοχής βρίσκεται σε μία δύσκολη φάση. Αναμένουμε από την εταιρεία να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της και στις υποχρεώσεις της, να μας διαψεύσει για το καλό του τόπου. Εμείς ασκήσαμε το θεσμικό μας ρόλο, της άσκησης ελέγχου, τη διατύπωση μιας διαφορετικής φωνής για να υπάρχει ο φόβος των συνεπειών από συγκεκριμένες ενέργειες ή παραλείψεις της.
2) Δυστυχώς ο τουριστικός επιχειρηματικός κόσμος της ευρύτατης περιοχής μας δεν ανταποκρίθηκε στους όρους της προκήρυξης, στην πρόσκληση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Και κάποιο άλλοι που είχαν την ευθύνη για την υλοποίηση αυτού του σχεδίου δεν προετοίμασαν το έδαφος, δεν αναζήτησαν συμμάχους, δεν έπεισαν επενδυτές για να ανταποκριθούν στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου αναπτυξιακού στόχου.
3) Και απαντώντας σε προσωπικές «επιθέσεις» το τι θα πω στο Πορτοχέλι και ποιά είναι η σχέση του Λάμπρου ως Προέδρου με την υλοποίηση του σχεδίου έχω να πω ότι ένα χρόνο δουλέψαμε σκληρά με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. και υλοποιήθηκε έγκυρα και έγκαιρα όλη η διαγωνιστική διαδικασία και τονίσαμε σε όλες τις κατευθύνσεις την αναγκαιότητα υλοποίησης αυτού του έργου. Αξίζει όμως να είμαστε εγγυητές της νομιμότητας και του αυστηρού ελέγχου.

Β) ΟΙ ΚΑΦΕ ΚΑΔΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο ως δημοτική παράταξη καταψηφίσαμε τν αναμόρφωση προϋπολογισμού σχετικά με την προμήθεια καφέ κάδων απορριμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 7.000 ευρώ. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, ζητούμε από την νέα δημοτική αρχή να μας παρουσιάσει το συνολικό της σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν ψηφίζουμε μεμονωμένες δαπάνες που σχετίζονται με την υλοποίηση του προϋπολογισμού στον κωδικό των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Δεν εγκρίνουμε μέτρα και ευκαιριακές αναθέσεις και επειδή ακούμε για μυστικά σχέδια καλό είναι αυτά να γίνουν φανερά, να ενημερωθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ευρύτερα οι δημότες του Δήμου μας. Και επειδή κάποιοι επιμένουν σε ημίμετρα και σε προσωρινές λύσεις «τύπου δεματοποιητή» ας προσέξουν μην ξανακοροϊδευτούν από επικίνδυνους επιχειρηματίες τυχοδιώκτες της μεγάλης μαφίας των απορριμμάτων.

Γ) ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΚΟΝΤΡΕΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Κάποιοι προσπαθούν να συνεχίσουν την προεκλογική περίοδο στον πρώτο μήνα της νέας δημοτικής περιόδου. Οι άγονες προσωπικές αντιπαραθέσεις, η έλλειψη σεβασμού απέναντι στο δημοτικό συμβούλιο, η ομηρία επιχειρηματιών-Δημοτικών Συμβούλων, η παρανομία των αιρετών, η μη τήρηση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και του προγράμματος «Καλλικράτης» εκφράζουν τις ίδιες παλαιοκομματικές συντηρητικές πολιτικές του χθες. Είναι αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής λογικής και εμφανίστηκαν στη δεύτερη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ.
Εμείς θα αγωνιστούμε για μία νέα σελίδα στον τόπο μας και θα υπηρετήσουμε τις εξής αρχές και αυτές θα καθορίσουν την στάση μας τόσο στην κοινωνία όσο και σε όλα τα όργανα διοίκησης του Δήμου.

1) Η αρχή της νομιμότητας από όλους (αιρετούς και δημότες) όχι όμως με άλλα μέτρα και σταθμά ανάλογα αν μας ψήφισαν ή όχι στις τελευταίες δημοτικές εκλογές.
2) Η αρχή της τήρησης του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και Ν.3832/2010. Ποιές είναι οι αρμοδιότητες της μειοψηφίας, ποια τα κωλύματα για την ανάδειξη αιρετών και δημοτών στα συλλογικά όργανα του Δήμου
3) Η αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και ηθικής τάξης. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με προσωπικές επιθέσεις που δεν αφορούν τις πολιτικές μας θέσεις για τα δημοτικά πράγματα αλλά σχετίζονται με την προσωπική – οικογενειακή ζωή.
4) Όλοι απαιτείται να συμβάλουμε και να τηρήσουμε αυτές τις αρχές, έχουμε την ανάγκη να ενώσουμε την κοινωνία. Και γνωρίζουμε ότι οι διχαστικές λογικές εξυπηρετούν αυτούς που θέλουν να κρύψουν την αδιαφορία τους και την ανικανότητά τους.

           Για την Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας
Ο επικεφαλής
Τάσος Γ. Λάμπρου
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

Η Συνέντευξη, η Συνέλευση της παράταξης και η εποικοδομητική αντιπολίτευση.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Κρανίδι, 10/09/2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Συνέντευξη, η Συνέλευση της παράταξης και η εποικοδομητική αντιπολίτευση.

Η Συνέντευξη

Στα δύο προηγούμενα φύλλα της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Ενημέρωση Πελοποννήσου» ο τέως Δήμαρχος του Δήμου Ερμιονίδας κ. Δημήτρης Καμιζής κατέθεσε τις προσωπικές του απόψεις τόσο για τις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές όσο και τις εκτιμήσεις του πάνω σε πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν την προηγούμενη προεκλογική χρονιά. Επί των απόψεων αυτών, των εκτιμήσεών του και των τοποθετήσεών του προσωπικά ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» δεν επιθυμώ να σχολιάσω, ούτε να απαντήσω. Θεωρώ ότι όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και αυτή την στιγμή ενδιαφέρουν μόνο αυτούς που θα καταγράψουν την αυτοδιοικητική ιστορία του τόπου μας. Είναι γεγονός ότι η προεκλογική περίοδος ουσιαστικά των τελευταίων δημοτικών εκλογών ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2013 με την οριστική και κατηγορηματική απόφαση του πρώην Δημάρχου ότι δε θα είναι ξανά υποψήφιος στις δημοτικές εκλογές του 2014. Για τους ιστορικούς του μέλλοντος καλό θα ήταν όλοι οι πρωταγωνιστές να τηρούσαν μία συνέπεια στα λόγια και στις πράξεις τους και αυτά που δήλωναν να τα πίστευαν πραγματικά. Με την συνέντευξη αυτή δικαιολόγησε την επιλογή του, σεβαστή η απόφασή του. Στην πολιτική όμως απαιτούνται μεγάλες αποφάσεις και θεωρώ ότι μία από αυτές ήταν η ίδρυση της νέας Δημοτικής Παράταξης «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» στις 18 Ιανουαρίου 2014. Εκφράσαμε και θα εκφράζουμε την αναγκαιότητα να διαμορφώσουμε μία νέα σελίδα στον τόπο μας, να ενώσουμε την κοινωνία, να ξεφύγουμε από τις άγονες αντιπαραθέσεις του παρελθόντος και να διαμορφώσουμε την νέα εποχή, να υπηρετήσουμε την κοινωνική πρόοδο και να διεκδικήσουμε μία νέα κοινωνική πλειοψηφία που θα υπηρετεί την προοδευτική κατεύθυνση της τοπικής μας κοινωνίας. Επίσης υπενθυμίζω ότι κανένας δεν έκρυψε την πολιτική του αναφορά και σε ποιά πολιτική παράταξη ανήκει, μέσω αυτής το 1986 γνώρισα τον Δημήτρη Καμιζή ως υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο και ήμουνα μόλις 16 χρονών. Και για την ιστορία «……το 2019 θα είμαι μόλις 49 χρονών». Απαιτείται να γυρίσουμε σελίδα και να αναδειχτούν νέα στελέχη στην τοπική αυτοδιοίκηση τα οποία θα προσφέρουν στον τόπο. Δεσμεύομαι ότι θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις στο να αναδείξουμε νέους ανθρώπους που θα προσφέρουν δημιουργικά στο Δήμο μας και στην τοπική μας κοινωνία.

Η Συνέλευση της παράταξης και η εποικοδομητική αντιπολίτευση.

Είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά ότι η Δημοτική μας Παράταξη «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας» δεν ιδρύθηκε για να συμμετέχει μόνο στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου του 2014, αλλά να έχει μία ουσιαστική παρουσία στα κοινωνικά δρώμενα του τόπου μας. Με τη λαϊκή ετυμηγορία αναδειχτήκαμε τρίτη κατά σειρά Δημοτική Παράταξη και θα ασκήσουμε το θεσμικό ρόλο της Αντιπολίτευσης. Πέρα όμως από τις ευθύνες που θα έχουμε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων απαιτείται η παράταξή μας να αποκτήσει μία οργανωτική διάρθρωση και μέσω αυτής να κινητοποιήσει την τοπική μας κοινωνία, να ενεργοποιήσει τους δημότες στα κρίσιμα θέματα που μας απασχολούν όλους. Από την άλλη πλευρά προσωπικά είχα δεσμευτεί στην αρχή της συλλογικότητας. Επομένως η παράταξή μας θα αποκτήσει εκείνα τα όργανα της Διοίκησης που θα εξασφαλίσουν την άνω αρχή. Σας προσκαλώ λοιπόν την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου και ώρα 19:30 στην Συνέλευση της Παράταξής μας. Καλούνται τα μέλη και οι φίλοι της Παράταξης να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
α) Ενημέρωση στα πλαίσια της έναρξης της νέας Δημοτικής περιόδου και
β) έγκριση καταστατικού.
Στα πλαίσια ανάδειξης των νέων οργάνων θα διαμορφωθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθούν τα μέλη μας σε ομάδες εργασίας και να δραστηριοποιηθούν σε ευρύτερο κοινωνικό επίπεδο.
Εγκαινιάζουμε μία νέα πρωτόγνωρη διαδικασία η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να ασκήσουμε μία ουσιαστική και εποικοδομητική αντιπολίτευση.
 Άσκηση ελέγχου της παρούσας Δημοτικής Αρχής
 Διατύπωση προτάσεων και λύσεων επί των τοπικών προβλημάτων
 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενεργοποίηση της τοπικής κοινωνίας
 Διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης για την τοπική ανάπτυξη με παράλληλη κοινωνική συνοχή για μία προοδευτική κατεύθυνση της τοπικής μας κοινωνίας.

                                                                       Για την Προοδευτική Συμμαχία Eρμιονίδας
                                                                       Ο Επικεφαλής
                                                                       Τάσος Λάμπρου
                                                                        Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

Κρανίδι, 28-4-2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σας παρουσιάζουμε το ψηφοδέλτιο της παράταξης μας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ», όπως αυτό κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο Ναυπλίου την Κυριακή 27-4-2014. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μου για να στελεχώσουν την παράταξη μας, για να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη για την πρόοδο του δήμου μας, για να γράψουμε μια νέα σελίδα για τον τόπο μας .

                                                                           Για την Προοδευτικη Συμμαχια Ερμιονιδος

                                                                           Υποψηφιος Δημαρχος

                                                                           Τασος Λαμπρου

                                                 «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ»

                                                   ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Γεωργίου
                                                               ( Υποψήφιος Δήμαρχος )

Εκλογική Περιφέρεια Ερμιόνης

1. Βλάσση – Κορδώνη Ελένη του Δέδε (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

2. Δημαράκη Αναστασία του Ευαγγέλου(Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)
3. Δημητρακοπούλου Αναστασία του Παναγιώτη(Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

4. Κρητικός Ανδρέας του Λαζάρου(Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

5. Κρητσωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου(Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

6. Οικονόμου-Σκούρτη Μαρία του Εμμανουήλ(Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

7. Παλούκας Ανάργυρος του Ευθυμίου(Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

8. Στάγια Μαρίνα του Θεοδώρου(Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

9. Στάικος Παναγιώτης του Ευαγγέλου(Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

10. Σχοινάς Δημήτριος του Ιωάννη(Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

11. Τζανή Σταματίνα του Αθανασίου(Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)

12. Χρυσανθοπούλου Αικατερίνη του Πλάτωνος(Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Ερμιόνης)
Εκλογική Περιφέρεια Κρανιδίου

1. Αγρίμης Παναγιώτης του Βασιλείου (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
2. Αντίκας Ανδριανός του Αγγέλου (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)

3. Αντωνίου Εμμανουήλ του Σταύρου (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
4. Αντωνόπουλος Αντώνιος του Αθανασίου (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
5. Ασημακοπούλου-Μαθιουδάκη Χρυσοβαλάντω του Γεωργίου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
6. Βάθης Νικόλαος του Ευστρατίου (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
7. Βλαχογιάννη Μαρία του Ανδρέα (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
8. Γαλάτη-Μαναριώτη Αικατερίνη του Παναγιώτη (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
9. Γκιώνης Ιωάννης του Αδριανού (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)

10. Δορμπάρης Παναγιώτης του Γεωργίου (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
11. Ευαγγέλου Ελένη του Γεωργίου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
12. Ηλιού Ευαγγελία του Νικολάου(Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
13. Καπόγιαννης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Κόντος) (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
14. Καραΐσκος Χρήστος του Ιωάννη (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
15. Κονδύλης Παναγιώτης του Σωτηρίου (Καπετάνιος) (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
16. Κορδώνη Ειρήνη του Κωνσταντίνου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
17. Μίζης Δημήτριος του Παναγιώτη (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
18. Μονά-Κολυμπάδη Δήμητρα (Άμυ) του Κυριάκου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
19. Μπίας Σάββας του Εμμανουήλ (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
20. Μπουρίκας Γεώργιος του Ιωάννη (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
21. Παριανός Πέτρος του Ιωάννη (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)

22. Πατεράκη-Μπινιάρη Βασιλική του Γεωργίου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)

23. Σκλαβούνου Μαρία του Παναγιώτη (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
24. Σοφικίτης Παντελής του Χρήστου (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
25. Σπάρου Γαρυφαλλιά του Νικολάου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
26. Σχοινά Ιωάννα του Αναργύρου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
27. Τουτουντζή-Καμπούρη Δήμητρα (Μιμίκα) του Δημητρίου (Υποψήφια δημοτική σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
28. Τσατσαρός Παναγιώτης του Χαραλάμπους (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
29. Φασιλής Νικόλαος του Ιωάννη (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)
30. Φωστίνης Εμμανουήλ του Μιχαήλ (Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκλογικής περιφέρειας Κρανιδίου)

 

Δημοτική Κοινότητα Ερμιόνης

1. Κυρίτσης Αντώνιος του Δημητρίου (Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης).
2. Λαμπράκη-Αντωνιάδου Μαρία συζ. Κωνσταντίνου (Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης).
3. Μεσινέζη-Παπανδριανού Άννα του Νικολάου (Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης).
4. Μοσχόβη-Μορόγλου Μαρία του Ευστρατίου (Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης).
5. Μπάζος Παναγιώτης του Αναστασίου (Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης).
6. Σκούρτης Δημήτριος του Πέτρου (Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης).

Δημοτική Κοινότητα Κρανιδίου

1. Γαλιάτσου-Αθανασούλα Αποστολία του Τριαντάφυλλου (Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου)

2. Ζέρβας Ιωάννης του Παναγιώτη(Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου)

3. Κανελλακοπούλου-Κότση Αικατερίνη-Φρατζέσκα του Γεωργίου(Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου)

4. Κουλούρης Σπυρίδων του Δημητρίου(Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου)

5. Λεμπέσης Παναγιώτης του Σωτηρίου(Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου)

6. Μαχαίρας Παναγιώτης του Δημητρίου(Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Κρανιδίου)

 

Δημοτική Κοινότητα Πόρτο-χελίου

1. Γρηγοριάδου Ουρανία του Ηλία (Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο-Χελίου).

2. Μπελέσης Αθανάσιος του Αλεξίου (Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο-Χελίου).

3. Παπαστεργίου Ιωάννης του Ευαγγέλου (Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο-χελίου)
4. Πηρούνη Μαριάνθη του Στέφανου (Υποψήφια σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο-Χελίου).

5. Σοφικίτης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο-Χελίου).

6. Amstutz Brian του John (Υποψήφιος σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Πόρτο-Χελίου).
.

Τοπική Κοινότητα Διδύμων

1.Βόγκλης Γεώργιος του Σταματίου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Διδύμων)

2. Θηβαίου-Γκιούσου Παρασκευή (Βιβή) του Ιωάννη (Υποψήφια σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Διδύμων)

3. Σαράντος Άγγελος του Κωνσταντίνου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Διδύμων)

4. Τσέλος Κυριάκος του Κωνσταντίνου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Διδύμων)
Τοπική Κοινότητα Ηλιοκάστρου

1. Δραπανιώτης Ανάργυρος του Ευαγγέλου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου).

2. Μούγιος Αντώνιος του Αναργύρου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου)

3. Τζανή-Καλλή Θεοδότη του Αναργύρου (Υποψήφια σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Ηλιοκάστρου)

Τοπική Κοινότητα Θερμησίας

1. Αθανασάκος Χρήστος του Ιωάννη (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Θερμησίας)

2. Πετρέλλης Ευστράτιος του Στυλιανού (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Θερμησίας)
Τοπική Κοινότητα Κοιλάδας

1. Αγγουράκη Δέσποινα του Νικολάου (Υποψήφια σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας)

2. Στάπα- Μαστροκόλια Αιακτερίνη του Ευαγγέλου (Υποψήφια σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας)

3. Φλωρής Γεώργιος του Βασιλείου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας)

4. Φλωρής Γεώργιος του Ιωάννη (Μαρικάκης) (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας)

Τοπική Κοινότητα Φούρνων

1. Ηλίας Νικόλαος του Δημητρίου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φούρνων)

2. Παπαγεωργίου Παρασκευή του Βασιλείου (Υποψήφια σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φούρνων)

3. Παπαντωνίου Αντώνιος του Γεωργίου (Υποψήφιος σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Φούρνων)

Η ομιλία του Υποψήφιου Δημάρχου Τάσου Λάμπρου στα εγκαίνια του εκλογικού γραφείου στο Κρανίδι

Δημότες και Δημότισσες,
Φίλες και Φίλοι,
Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μου και παρευρίσκεστε όλοι εδώ στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της δημοτικής μας παράταξης της «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».
Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι την τελική νίκη. Στις 18 Μαϊου οι δημότες του δήμου μας θα στείλουν το μήνυμα, θα εκφράσουν δυναμικά τη βούλησή τους, την απόφασή τους .
Θα επιλέξουν ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ για τον τόπο μας.
Θα επιλέξουν ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΟΜΑΔΑ για τη διοίκηση του δήμου Ερμιονίδας.
Με αίσθημα μεγίστης, συλλογικής ευθύνης και υπηρετώντας την τοπική αυτοδιοίκηση, τόσο στο δήμο Κρανιδίου όσο και το δήμο Ερμιονίδας για δεκαέξι συνεχόμενα χρόνια, είμαι ανάμεσά σας, σας κοιτάζω στα μάτια και δηλώνω ότι έχω ήσυχη τη συνείδησή μου, ότι ανταποκρίθηκα στα καθήκοντά μου, ότι προάσπισα τα συμφέροντα του τόπου μας.
Σήμερα είμαι ανάμεσά σας, παίρνω δύναμη από όλους εσάς και δηλώνω ότι εγώ και οι συνεργάτες μου μπορούμε να γράψουμε μία νέα σελίδα στην τοπική αυτοδιοίκηση του τόπου μας, μία νέα σελίδα στο δήμο Ερμιονίδας. Όλοι έχουμε την ανάγκη ενός νέου ξεκινήματος, απαιτείται να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή, στην αναγκαιότητα μίας νέας συλλογικότητας.
‘Εγκαιρα δεσμευτήκαμε ότι θα υπηρετήσουμε τις παρακάτω αρχές:
1) Την αρχή της συλλογικότητας.
Στη σύγχρονη εποχή μας, με τον όγκο των προβλημάτων που έχουμε να διαχειριστούμε, απαιτείται να περάσουμε από το «εγώ» στο «εμείς». Ο Δήμαρχος έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται, να ενεργοποιεί, να διαβουλεύεται με τα στελέχη της παράταξής του και ευρύτερα με τους δημότες του δήμου μας.
2) Την αρχή της διαφάνειας.
Θέλουμε τους πολίτες συμμετόχους στις υποθέσεις του δήμου. Ο δήμος Ερμιονίδας είναι υπόθεση όλων μας. Χρειάζεται πολύπλευρη ενημέρωση, λειτουργία συλλογικών οργάνων, όπως της επιτροπή διαβούλευσης, τωνσυνελεύσεων των κοινοτήτων, ενίσχυση του θεσμού του προγράμματος διαύγειας.
3) Η αρχή της ανάπτυξης.
Χρειάζεται μία ουσιαστική επανεκκίνηση της τοπικής μας οικονομίας, ο δήμος απαιτείται να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες για να στηρίξει τόσο τα δημοτικά έργα -υποδομές που χρειάζονται στον τόπο μας, όσο και τις ιδιωτικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται και στους τρεις τομείς της οικονομίας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής).
4) Η αρχή της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης.
Στην παρούσα συγκυρία απαιτείται ο δήμος μας να διαθέτει μία οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία και να υποστηρίξει όλες τις κοινωνικές δομές που μπορούν να δράσουν πολλαπλασιαστικά στην τοπική μας κοινωνία. Στηρίζουμε το θεσμό του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι». Θα ιδρύσουμε το νέο κοινωνικό θεσμό του κοινωνικού παντοπωλείου, θα στηρίξουμε τις δράσεις των εθελοντών αλληλεγγύης που αναπτύσσουν δράσεις στο Κρανίδι και στην Ερμιόνη. Θα στηρίξουμε δράσεις για τους νέους, ανέργους, για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση – κατάρτιση.
Η κοινωνική συνοχή είναι το ζητούμενο, είναι η δέσμευσή μας.
5) Η αρχή της κοινωνικής συμφωνίας.
Είναι η πρότασή μας, είναι το ζητούμενο στη νέα εποχή. Για να ενεργοποιήσουμε την κοινωνία απαιτείται να απευθύνουμε μία πρόσκληση στους κοινωνικούς εταίρους, στον επιχειρηματικό κόσμο, στους συνεταιρισμούς, σε κάθε μορφή κοινωνικής οργάνωσης, ομάδας, για να συνδιαμορφώσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2014-2019. Όλοι μαζί θα δουλέψουμε για την πρόοδο του τόπου μας και των κατοίκων του.
Φίλες και Φίλοι,
Σας καλώ να στηρίξετε την προσπάθειά μας, τον αγώνα μας, τις ιδέες μας, τις αρχές μας.
Θέλουμε, επιθυμούμε τη νέα σελίδα.
Α) Γιατί είμαστε μία ισχυρή και δυνατή ομάδα που έχει τη γνώση, την εμπειρία, τη βούληση, τον ενθουσιασμό να υλοποιήσει τα μεγάλα έργα που έχουν δρομολογηθεί στο δήμο μας. Θα εγγυηθούμε αυτήν την πορεία των έργων, το μεγάλο έργο της αποχέτευσης Κρανιδίου -Πόρτο-χελίου -Κοιλάδας. Είναι ώριμο και στην τελική φάση δημοπράτησης. Η αλλαγή δικτύου ύδρευσης στο Κρανίδι έχει δημοπρατηθεί και άμεσα ο εργολάβος θα ξεκινήσει τις εργασίες. Είμαστε στην τελική φάση δημοπράτησης των έργων που θα αλλάξουν την τουριστική εικόνα της περιοχής, το τουριστικό καταφύγιο στο Πόρτο-χέλι και η τουριστική μαρίνα στην Ερμιόνη.
Β) Θα γράψουμε μία νέα σελίδα στην προετοιμασία του δήμου μας στη διεκδίκηση έργων από τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2019. Απαιτούνται να διεκδικήσουμε έργα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από το ΕΣΠΑ, από πιλοτικά προγράμματα των υπουργείων, όπως ψηφιακής σύγκλησης. Οι συνεργάτες μου και εγώ θα εγγυηθούμε αυτήν την πορεία, αυτήν την διεκδίκηση.
Γ) Δεσμευόμαστε ότι θα εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης στα πλαίσια της διαχείρισης των απορριμάτων. Ο δήμος μας θα αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Όμως αυτό πρέπει να πράξουν και η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου.
Δεν θα ανεχτούμε άλλα παιχνίδια στην πλάτη των κατοίκων της Ερμιονίδας και επιτέλους απαιτείται να αποδοθούν ευθύνες σ’ αυτούς που δημιούργησαν το μεγάλο οικολογικό και οικονομικό έγκλημα της λειτουργίας του δεματοποιητή στη θέση «Σταυρός» Διδύμων.
Δ) Θα συνδιαμορφώσουμε μία νέα σελίδα στην αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων-προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο δήμος μας. Η διαχείριση του νερού, η διαχείριση των απορριμμάτων, το οδικό δίκτυο, οι λιμενικές υποδομές αποτελούν κύριες προτεραιότητές μας. Σε συνδυασμό όμως με τη βελτίωση της τουριστικής εικόνας του δήμου μας, τη σύνδεση του τουρισμού με πολιτισμό και τη σύζευξη του τουριστικού προϊόντος με τα παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα του τόπου μας.
Δημότισσες και Δημότες του δήμου μας,
Φίλες και Φίλοι,
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαϊου του 2014 πρέπει να δοθούν με όρους μέλλοντος και όχι παρελθόντος.
Ας συνδιαμορφώσουμε μία νέα σελίδα στον τόπο μας, το έχουμε ανάγκη όλοι μας.
Ας ενώσουμε την κοινωνία μας, ας κλείσουμε τ΄αυτιά μας στις σειρήνες των τεχνητών διλημμάτων, των ψεύτικων υποσχέσεων και των ωραιοποιημένων παραδείσων.
Η παράταξή μας θα δώσει μία μάχη, θα κάνει έναν νικηφόρο αγώνα. ‘Εχουμε τη θέληση, έχουμε τη βούληση, έχουμε τη γνώση, έχουμε την εμπειρία να πετύχουμε, να συνδιαμορφώσουμε μία νέα σελίδα για τον τόπο μας, για το δήμο Ερμιονίδας.
Είμαστε εγγυητές αυτής της πορείας και με τη δύναμη όλων θα πετύχουμε.
Ας γίνουμε σημαιοφόροι των αξιών μας, των γνώσεων, των ιδεών μας.
Σας καλώ σε έναν αγώνα για την πρόοδο του τόπου μας και την ευημερία των κατοίκων του.

Έχουμε τη βούληση, την εμπειρία αλλά και τη δύναμη να εγγυηθούμε την ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ

Για την

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Ο υποψήφιος  Δήμαρχος

ΤΑΣΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δελτίο Τύπου – Υποψηφιότητες Συμβούλων

Κρανίδι, 22  Απριλίου  2013

Έχω την μεγάλη χαρά και τιμή να ενημερώσω τους δημότες του Δήμου Ερμιονίδας ότι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης κος Ιωάννης Κριτσωτάκης αποφάσισε να ενταχθεί στην παράταξη μας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ». 

Του εύχομαι καλή επιτυχία στον αγώνα του και στην απόφαση του να υπηρετήσει τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το «μετερίζι» του υποψήφιου Δημοτικού Συμβούλου της Δημοτικής Ενότητας Ερμιόνης.

Η πολυετής εμπειρία του στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί εγγύηση για τα νέα του καθήκοντα που θα αναλάβει.

Τον καλωσορίζω στην παράταξη μας «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ».
58. Κριτσωτάκης Ιωάννης του Γεωργίου
Δάσκαλος – Πρόεδρος του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. του Αθλητικού Κέντρου Ερμιόνης «Γ & Ε ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ» 2003-2011 – Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιόνης 2007-2010 – Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ερμιόνης 2009-2010 – Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Ερμιόνης 2011-2014
«Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι υπόθεση όλων μας»
Νέα σελίδα για τον τόπο μας
Για την
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ ΑΣ
Ο υποψήφιος Δήμαρχος
ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Δελτίο Τύπου – Υποψηφιότητες Συμβούλων

Κρανίδι, 22  Απριλίου  2013

Δελτίο Τύπου

Σας γνωστοποιούμε τα νέα ονόματα των υποψηφίων Συμβούλων στις  επικείμενες  Δημοτικές  Εκλογές  του  Μαΐου  2014, τα οποία ανακοινώθηκαν την Τρίτη 22-4-2014 στα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου :

53) Mπάζος  Παναγιώτης του Αναστασίου

Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κρανιδίου 2007-2010, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ερμιονίδας 2011-2014, πρόεδρος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Αθλητικού Κέντρου  Ερμιόνης «Γ&Ε ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ».

54) Μοσχόβη-Μόρογλου Μαρία του Ευστρατίου, Συνταξιούχος Πολεμικού Ναυτικού

55) Σοφικίτης Παντελής του Χρήστου, Οικοδόμος , Σωματείου οικοδομών Ερμιονίδας

56) Ζέρβας Ιωάννης του Παναγιώτη, Συνταξιούχος Υπάλληλος ΔΕΗ

57) Αντίκας Ανδριανός του Αγγέλου, Αρχιπλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Η  απόφασή  τους  αποτελεί  τιμή  για  εμάς. Τους  εύχομαι  κάθε  προσωπική  επιτυχία  και  μαζί  θα  δώσουμε  έναν  έντιμο  αγώνα  για  την  πρόοδο  του  τόπου μας.

«Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι υπόθεση όλων μας»

 Νέα σελίδα για τον τόπο μας                                                   

Για την

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΑ  Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ ΑΣ

Ο υποψήφιος  Δήμαρχος                              

ΤΑΣΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΥ

Δελτίο Τύπου – Υποψηφιότητες Συμβούλων

Κρανίδι, 17 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟΤΥΠΟΥ

Σας γνωστοποιούμε ότι αποφάσισαν να ενταχθούν στην παράταξή μας και να συμμετέχουν ως Υποψήφιοι Σύμβουλοι στις επικείμενες Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου 2014 οι παρακάτω :

48. Δαγρές Σωτήριος του Ανδρέα, Οδηγός – Μεταφορέας

49. Σοφικίτης Κωνσταντίνος του Παναγιώτη, Αγρότης

50. Βλάσση – Κορδώνη Ελένη του Δέδε, Ιδιωτική Υπάλληλος

51. Χρυσανθοπούλου Αικατερίνη του Πλάτωνα, Ξενοδοχοϋπάλληλος

52. Βάθης Νικόλαςτου Ευστρατίου, Ελαιοχρωματιστής

Η απόφασή τους αποτελεί τιμή για εμάς. Τους εύχομαι κάθε προσωπική επιτυχία και μαζί θα δώσουμε έναν έντιμο αγώνα για την πρόοδο του τόπου μας.

«Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι υπόθεση όλων μας»

Για την

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ ΑΣ

Ο υποψήφιος Δήμαρχος

ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ

Πρόσκληση Εγκαινίων

Κρανίδι, 16-4-2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε την Τρίτη του Πάσχα, στις 22 Απριλίου 2014 και ώρα 8:30 μ.μ. στα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου, το οποίο βρίσκεται στην πάνω πλατεία Κρανιδίου. Παράλληλα θα γίνει και η παρουσίαση του ψηφοδελτίου της Δημοτικής μας παράταξης «Προοδευτική Συμμαχία Ερμιονίδας».

Η παρουσία σας θα μας δώσει δύναμη για να συνεχίσουμε όλοι μαζί την συλλογική μας προσπάθεια για την πρόοδο του τόπου μας και την ευημερία των κατοίκων του. Έχουμε τη δύναμη, έχουμε τη βούληση, έχουμε τη γνώση, έχουμε τη θέληση να γυρίσουμε σελίδα στον τόπο μας.

 

«Ο Δήμος Ερμιονίδας είναι υπόθεση όλων μας»

Για την

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ ΑΣ

Ο υποψήφιος Δήμαρχος

ΤΑΣΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ